Tijekom 2004. godine pri Mjesnom odboru Gornja Vežica konstituirano je 5 pododbora među kojima je i Poučna staza Sveti Križ. Poučna staza Sveti Križ zamišljena je kao dio već postojećeg projekta parka na Svetom Križu u naselju Gornja Vežica.

Posebnost staze je u tome što se nalazi nadomak gradskog naselja, ali i zbog osobitog prirodnog položaja uzvisine Sveti Križ, gdje je i GRADINA SVETI KRIŽ, i čine zaokruženu prirodnu cjelinu čije su veliko bogatstvo široki vidici na cijeli kvarnerski kraj (nadmorska visina najviše točke je 219 metara).

CILJEVI PROJEKTA “POUČNA STAZA SVETI KRIŽ”

Poučna staza je uređena i obilježena staza u prirodi, najčešće kružnog toka, dužine i do desetak kilometara, na kojoj su putem informativnih ploča predstavljeni sadržaji karakteristični za područje i kraj u kojem se staza nalazi.
Poučna staza Sveti Križ zamišljena je kao dio već postojećeg projekta parka na Svetom Križu u naselju Gornja Vežica. Posebnost staze je u tome što se nalazi nadomak gradskog naselja, ali, zbog osobitog prirodnog položaja uzvisine Sveti Križ, čini zaokruženu prirodnu cjelinu čije su veliko bogatstvo široki vidici na cijeli kvarnerski kraj (nadmorska visina najviše točke je 219 metara). Važnost ovom prostoru daje i smještaj ilirske gradine (na platou uz crkvicu Svetog Križa) čije je postojanje potvrđeno, ali ne i arheološki istraženo. Nadamo se da će se u ovaj projekt uključiti i arheolozi i svojim istraživanjima doprinijeti boljem upoznavanju najstarije prošlosti kraja.
Uz gradinu, na visini od 207 metara nalazi se i zavjetna crkvica Svetog Križa, a podatci o njezinom postojanju datiraju iz 15. stoljeća, a možda sežu i ranije. Uvažavajući postojeći projekt Parka Sveti Križ, koji je napravljen 1997. godine, naročito uređenje infrastrukture, staza i prometnica, projektom Poučne staze nastojimo ovom prostoru dati edukativno i istraživačko obilježje koje se nameće izgradnjom Riječke zvjezdarnice. Osim toga, edukativni sadržaji na Poučnoj stazi bili bi dostupni riječkim osnovnim i srednjim školama pa i visokoškolskim ustanovama za ostvarivanje izvanučionične nastave što bi uvelike obogatilo metodiku rada s djecom i mladeži. Sadržaji na informativnim pločama bit će rezultat istraživačkog rada interesnih skupina učenika Osnovne škole Gornja Vežica. Učenici će biti okupljeni u tri interesne skupine:
1. skupina – biologija – kemija – ekologija (voditeljica A. Matešić)
2. skupina – povijest – zemljopis (voditeljice D. Jelenčić i T. Ivančev)
3. skupina – astronomija – ekologija (voditeljice M. Crnić i B. Matešin)

U istraživačkom radu učenici će istražiti i upoznati se s prirodnom osnovom – biljnim pokrovom i životinjskim svijetom. Biljne vrste će katalogizirati te među njima odrediti ljekovito bilje. Osim toga sačinit će se popis životinjskih vrsta, a posebna pozornost posvetit će se zaštićenim životinjama, šišmišima i krijesnicama.
Kulturno – povijesne vrijednosti ovog područja upoznat ćemo istražujući podatke o crkvici Svetog Križa, prapovijesnoj ilirskoj gradini Sveti Križ iznad Martinšćice i bunkera na Svetom Križu.
Svoja znanja iz zemljopisa proširit će upoznavanjem krških oblika, prirodne podloge vapnenca i osobitosti klime na ovom području.
Bogatu prirodnu osnovu oplemenjuje život ljudi pa ćemo zbog toga istražiti narodne običaje ,porijeklo prezimena , narodnu nošnju, glazbu i čakavski izričaj na području Vežice.
Program iz ekologije ostvarivat će se u radu svih interesnih skupina ,a posebnu ćemo pozornost posvetiti zaštiti i očuvanju prirodnog krajolika i svih sadržaja koji su u njega uključeni. Svjetlosno zagađenje i njegovo sprječavanje bit će područje našeg osobitog zanimanja.
Programe svih triju interesnih skupina prošli bi svi učenici uključeni u Projekt. U uređivanje područja buduće Poučne staze uključili bi se i ostali učenici škole, članovi Astronomskog društva, planinari i izviđači ( pošumljavanje, održavanje Staze i sl.).

Poučna staza Sveti Križ će u svojoj konačnici biti u gradu Rijeci nova i zanimljiva turistička destinacija za domaće i strane posjetitelje.
Posjetiteljima Poučne staze bit će ponuđeni raznovrsni sadržaji koji će ih voditi kroz prošlost ovog prostora od najranijih vremena do danas te kroz njegovu prirodnu raznolikost, a posjet bi završavao pogledom kroz okular teleskopa u daleka svemirska prostranstva.

U istraživačkom radu učenici i svi sudionici Projekta razvijat će i poticati:
– komunikaciju
– socijalizaciju
– učenje timskom radu
– istraživački duh i upoznavanje sa znanstvenim istraživačkim metodama
– ljubav prema prostoru u kojem živimo – suzbijanje destruktivnosti i agresije
– kako korisno provođenje slobodnog vremena (manja mogućnost posezanja za porocima današnjice – drogom i alkoholom)
– toleranciju i uzajamno uvažavanje
– jezik i izražavanje
– likovni izraz i smisao za lijepo

NOSITELJI PROJEKTA:
Osnovna škola Gornja Vežica, ravnateljica Ivana Komen, učitelj savjetnik
Riječka zvjezdarnica, Elio Janko, voditelj zvjezdarnice
Akademsko astronomsko društvo Rijeka (AAD), Vanesa Ujčić, predsjednica

AUTOR I VODITELJ PROJEKTA:
Maja Crnić, učiteljica povijesti i zemljopisa, OŠ Gornja Vežica

STRUČNI SURADNICI U PROJEKTU:
Donka Jelenčić, učiteljica zemljopisa i povijesti
Tanja Ivančev, učiteljica povijesti i zemljopisa
Asja Matešić, učiteljica biologije
Bojana Matešin, učiteljica razredne nastave
Vania Valčić, učiteljica kemije i fizike
Neven Lazzarich, vjeroučitelj
Gojko Vinčić, član AAD
Silvana Cindrić, član AAD

SURADNICI U PROJEKTU
Vesna Argentin, učiteljica hrvatskog jezika (lektura tekstova)
Gracijela Orobabić, učiteljica njemačkog i engleskog jezika (prijevod)
Sanja Marušić –Vukasović, učiteljica likovne kulture (likovna obrada)
Jasna Arrigoni, pedagoginja
Mirjana Stojnović, defektologinja, voditeljica Odjela za Cerebralnu paralizu i predsjednica Planinarskog društva ˝Kamenjak˝, Rijeka
Marijan Matković, voditelj izviđačkog odreda U – MA
Goran Božić, dipl.grafički dizajner
Vlč. Ivan Friščić, župnik

Stručnu pomoć i potporu u realizaciji projekta ponudili su nam dr. Nikola Stražičić, sveučilišni profesor te profesor Stanislav Gilić.

PROVOĐENJE PROJEKTA “POUČNA STAZA SVETI KRIŽ”

Pripremni radovi na Projektu već su u toku – obilazak terena, izrada foto dokumentacije, izrada planova rada interesnih grupa, dogovori sudionika  Projekta. Sadržaji Projekta provoditi će se u prostorima OŠ Gornja Vežica i Riječke Zvjezdarnice te rad na terenu, što je i najvažniji dio Projekta. Rad će se odvijati u tri interesne grupe po petnaestak učenika od petog do osmog razreda koje će voditi učitelji stručni suradnici u Projektu. Kako je ovo multidisciplinarni Projekt u kojem je obuhvaćeno nekoliko nastavnih predmeta  ( povijest, zemljopis, biologija, priroda, kemija, astronomija), svi učenici učesnici projekta sudjelovat će u radu sve tri interesne grupe naizmjenično. Rezultati rada na terenu bit će prezentirani svim učesnicima Projekta da bi nakon toga uslijedilo usustavljivanje podataka, sređivanje dokumentacoje i priprema sadržaja za info – ploče. Projekt već ˝živi˝u našoj školi , njegovi sadržaji i ciljevi biti će prezentirani kao rad natjecateljske ekipe OŠ Gornja Vežica na natjecanju ˝Lijepa naša˝. Osim toga sadržaj Projekta priložiti ćemo eko dokumentaciji pri prijavi škole za dobivanje statusa Eko – škole. Projekt Poučna staza Sveti Križ bit će prezentiran i Zavodu za školstvo u Rijeci, Savjetnici za povijest prof. M.Marinović i  Savjetnici za zemljopis prof. M. Šarlija. Projekt ćemo poslati na natječaj koji objavljuje Grad Rijeka – Odjel za urbanizam i ekologiju. Radeći na ovom  projektu i njegovim sadržajima, uvijek se vodilo računa o tome da se u njega uključi što više učenika, nastavnika, roditelja te Mjesni Odbor Gornja Vežica. Svoje mjesto u Projektu naći će naša novinarska  grupa koja će voditi brigu o tome da rad na Projektu bude i medijski popraćen.

Likovna grupa i njihova voditeljica prof. S. Marušić – Vukasović  će na ovom prostoru naći inspiraciju za izradu suvenira Gornje Vežice.