U ovoj arhivi možete pronaći zapisnike sa sjednica Vijeća MO kao i zapisnike sa zborova građana složene po rednim brojevima odnosno datumu održavanja.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Gornja Vežica 2023.


Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Gornja Vežica 2022.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Gornja Vežica 2021.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Gornja Vežica 2020.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Gornja Vežica 2019.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Gornja Vežica 2018.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Gornja Vežica 2017.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Gornja Vežica 2016.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Gornja Vežica 2015.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Gornja Vežica 2014.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Gornja Vežica 2013.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Gornja Vežica 2012.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Gornja Vežica 2011.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Gornja Vežica 2010.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Gornja Vežica 2009.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Gornja Vežica 2008.