Poglavarstvo Grada Rijeke, na temelju Odluke o mjesnoj samoupravi, na sjednici održanoj 18. srpnja 1995. godine donijelo je Zaključak o osnutku mjesnog odbora Trsat koji objavljen u Službenim novinama Primorsko-goranske županije broj 16/1995.

Izmjena naziva u Mjesni odbor Grad Trsat usvojena je na sjednici Vijeća MO 4. lipnja 2009. godine.