U ovoj arhivi možete pronaći zapisnike sa sjednica Vijeća MO kao i zapisnike sa zborova građana složene po rednim brojevima, odnosno datumu održavanja.

Za čitanje i spremanje dokumenata potreban vam je Adobe Acrobat Reader – besplatni čitač PDF dokumenata.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Grbci 2023.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Grbci 2022.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Grbci 2021.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Grbci 2020.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Grbci 2019.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Grbci 2018.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Grbci 2017.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Grbci 2016.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Grbci 2015.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Grbci 2014.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Grbci 2013.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Grbci 2012.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Grbci 2011.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Grbci 2010.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Grbci 2009.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Grbci 2008.