Poglavarstvo Grada Rijeke je na temelju Odluke o mjesnoj samoupravi, na sjednici održanoj 9. rujna 1997. godine donijelo Zaključak o osnutku mjesnog odbora Kantrida.

Zaključak je objavljen u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 20/1997.