Ružica Balaban, Predsjednica, HSU, PGS, SDP, HNS, LABURISTI, IDS
Valentina Vlah, Zamjenica predsjednice, HDZ
Božo Pavlović, član, HSU, PGS, SDP, HNS, LABURISTI, IDS
Dajna Jogan, članica, HDZ
Saša Novalić, član, ŽIVI ZID

Napomena: pripadnost kandidacijskim listama na dan održavanja izbora, 2. prosinca 2018.