MO Pašac osnovan je Zaključkom o utvrđivanju osnutka mjesnih odbora prema odluci Poglavarstva Grada Rijeke na sjednici održanoj 5. rujna 2000. godine.

Zaključak o utvrđivanju osnutka Mjesnog odbora Pašac objavljen je u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 18/2000.