Alen Kregar, predsjednik (KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA)
Toni Fućak, zamjenik predsjednika (AM)
Danijel Fućak, član (KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA)
Danijela Čargonja, članica (HNS)
Ladislav Fućak, član (HNS)

Napomena: Pripadnost kandidacijskoj listi na dan izbora 2.12.2018.