JADRANKA ŽIKIĆ, predsjednica VMO, SDP-LABURISTI-SDSS-HNS-PGS
IVAN SVIDEREK, zamjenik predsjednice VMO, HDZ
TOMISLAV BUCIĆ, član VMO, SDP-LABURISTI-SDSS-HNS-PGS
ALEKSANDRA LOVRIĆ, član VMO, HDZ
EMIL LEBL, član VMO, HSU-HSS-IDS

Napomena: pripadnost kandidacijskoj listi na dan izbora 02. prosinca 2018.

Vijećnici MO Podmurvice od 19. prosinca 2018. godine

Vijećnici MO Podmurvice od 19. prosinca 2018. godine