Poglavarstvo Grada Rijeke je na temelju Odluke o mjesnoj samoupravi, na sjednici održanoj 9. rujna 1997. godine donijelo Zaključak o osnutku mjesnog odbora Školjić.

Zaključak je objavljen u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 20/1997.
Statutarnom odlukom donesenom na 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 21.12.2017.  naziv Mjesnog odbora Školjić mijenja se u Mjesni odbor Školjić – Stari grad. Odluka je objavljena u Službenim novinama Grada Rijeke broj 12/17.