Mjesni odbor Školjić - Stari grad površine je 27,12 ha i ima 1.648 stanovnika.

Povezane novosti

Četvrtak, 19. listopad 2017.

Dani Mjesnog odbora Školjić

Vijeće Mjesnog odbora Školjić obilježava Dane Mjesnog odbora brojnim kulturnim, ekološkim i zdravstvenim manifestacijama i akcijama koji će se održati od 20. do 23. listopada 2017.

Više informacija

Srijeda, 11. listopad 2017.

Osposobljavanje za održivu uporabu pesticida

Na temelju Zakona o održivoj uporabi pesticida (N.N., br. 14/14.) i Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (N.N., br. 142/12.) sve osobe koje koriste sredstva za zaštitu bilja u poljoprivredi, pri održavanju zelenila na javnim i privatnim površinama te one koji proizvode, skladište i prodaju sredstva za zaštitu bilja obvezne su pohađati osposobljavanje za održivu uporabu pesticida.

Više informacija