Mjesni odbor Školjić – Stari grad obuhvaća Stari grad, Fiumaru, Ulicu Žrtava fašizma, Školjić i Vodovodnu ulicu i proteže se sve do izvorišta Marganovo podno Sv. Katarine. Područje našeg mjesnog odbora je povijesno srce grada – antička Tarsatica, Stari grad i glavna izvorišta pitke vode.

Općenito o Mjesnom odboru Školjić

Stav je Vijeća Mjesnog odbora da gradska uprava mora posvetiti posebnu pozornost uređenju prostora Mjesnog odbora Školjić – Stari grad, odnosno uređenju Starog grada te revitalizaciji područja Vodovodne ulice.

Mjesni odbor Školjić – Stari grad ima i svoj amblem, Stara vrata ili “Arco Romano”, najstariji objekt našeg grada i ujedno jedina sačuvana građevina antičke Tarsatice.

Inicijativom i insistiranjem Mjesnog odbora Školjić, tijekom 2004. godine izvršeno je popločenje ulice Stara vrata i dijela ulice Pod Kaštelom. Mjesni odbor Školjić smatra kako je potrebno nastaviti uređenje ovog prostora, odnosno nastaviti s realizacijom arheološkog parka.

Mjesni odbor Školjić – Stari grad se do konca 2017.g. zvao samo Mjesni odbor Školjić. Dodatak imenu – Stari grad došao je na inicijativu Vijeća Mjesnog odbora Školjić koje je 24. siječnja 2017. godine, uputilo Odboru za mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Rijeke Prijedlog za pokretanje postupka promjene naziva mjesnog odbora Školjić u Mjesni odbor Školjić – Stari grad, smatrajući kako bi se time jasnije i točnije definiralo područje navedenog mjesnog odbora te pridonijelo prepoznatljivosti ovog oblika mjesne samouprave među građanima
Starog grada. Odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke, na 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 21.12. 2017. Mjesni odbor Školjić preimenovan je u Mjesni odbor Školjić – Stari grad.