JURO PERKOVIĆ, predsjednik (PGS-RI-AM-HL)
PREDRAG MILETIĆ, zamjenik predsjednika (PGS-RI-AM-HL)
EOL BUIĆ*,  (HDZ-HSS-HSP AS-BUZ-HRAST)
IGOR BURATOVIĆ*, član (HDZ-HSS-HSP AS-BUZ-HRAST)
ELVIRA DIZDAREVIĆ, članica (SDP-HSU-SDSS)
ANA KOVAČIĆ, članica (SDP-HSU-SDSS)

Napomena: u zagradama navedena pripadnost kandidacijskoj listi na dan održavanja izbora, 19.listopada 2014.

* od 28. listopada 2016. zamjene za vijećnike Marija Antića (ostavka iz osobnih
razloga) i Zlatana Kupčaka (odjava prebivališta s područja MO)