JASMIN BABIĆ, predsjednik – HSU , LABURISTI, HSS, SDSS
ROBI KEZELE, zamjenik predsjednika – SDP, PGS, HNS
DALIBOR MANDIĆ, član – MOST
MARINO PERKOVIĆ, član – MOST
ZDRAVKO VODOPIĆ, član – HSU, LABURISTI, HSS, SDSS

Napomena: Stranačka pripadnost na dan izbora 02.12.2018.