Poglavarstvo Grada Rijeke je na temelju Odluke o mjesnoj samoupravi, na sjednici održanoj 18. srpnja 1995. godine donijelo Zaključak o osnutku mjesnog odbora Srdoči koji objavljen u Službenim novinama Primorsko-goranske županije broj 16/1995.