Spremnici za glomazni otpad – baje, 5 m

 

K.D. ČISTOĆA – PROGRAM ODVOZA GLOMAZNOG OTPADA ZA 2020. GODINU
MJESNI ODBOR SRDOČI

DATUMI POSTAVE SPREMNIKA OD 5 m3 PO MJESECIMA

I

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII UK

3

15

(15)

17

(17)

11

(12)

25

26

(26)

9

11

17

25

(6)

8

22

(22)

 

(5)

6

(19)

20

 

12

25

(25)

 

8

(24)

31

(3)

(21)

 

(15)

16

30

 

7

(7)

(21)

23

(27)

 

(9)

10

(24)

25

9

(9)

(23)

23

72

Svakog navedenog datuma besplatno se postavljaju dva spremnika (osim datuma u zagradi kada se postavlja jedan spremnik). Spremnici se postavljaju do 14 sati, a odvoze sljedećeg radnog dana (do 14 sati). Spremnici postavljeni subotom, odvoze se u ponedjeljak.
Građani mogu najaviti željeni lokalitet postave Mjesnom odboru.

U navedenoj tablici naznačeni su datumi na koji je moguće naručiti besplatnu baju za glomazni otpad za područje MO Srdoči. Detaljan ispis datuma po mjesecima, kao i rezervirane termine te za njih predodređene lokacije pogledajte u detaljnom ispisu na kraju ovog teksta.

Datumi pored kojih nije navedena adresa su slobodni. Rezervirajte ih e-mailom, telefonom ili osobnim dolaskom u mjesni odbor.

U spremnike se ne smije odlagati građevinski otpad, opasan otpad kao i otpad od orezivanja bilja. Spremnike se ne smije popunjavati preko ruba niti se otpad smije ostavljati izvan njih. Korisnicima se preporučuje da radi zauzimanja manjeg volumena, glomazni otpad, poput namještaja, prethodno rastave.

Tijekom ožujka 2020. godine kontejneri će biti postavljeni u blizini sljedećih lokacija  na javnim površinama:

 • 09.03. – Miroslava Krleže 6
 • 09.03. – Tina Ujevića 13
 • 11.03. – Miroslava Krleže 11
 • 11.03. – Tina Ujevića 19
 • 17.03. – Dinka Šimunovića 28
 • 17.03. – Dobriše Cesarića 18
 • 25.03. – Murini 3
 • 25.03. – Srdoči 48

Tijekom travnja 2020. godine kontejneri će biti postavljeni u blizini sljedećih lokacija  na javnim površinama:

 • 06.04. – Markovići 15
 • 08.04. – Gustava Krkleca 17
 • 08.04. – Josipa Voltića 3
 • 22.04. – OŠ Srdoči
 • 22.04. – Tina Ujevića 21
 • 22.04. – Gustava Krkleca 6

Tijekom svibnja 2020. godine kontejneri će biti postavljeni u blizini sljedećih lokacija na javnim površinama:

05.05. – Slavka Hrvatina 4
06.05. – Baćići 20
06.05. –
19.05. –
20.05. – Jurja Dobrile 5
20.05. –

Tijekom lipnja 2020. godine kontejneri će biti postavljeni u blizini sljedećih lokacija na javnim površinama:
12.06. – Srdoči 58
12.06. –
25.06. –
25.06. –
25.05. –

Tijekom srpnja 2020. godine kontejneri će biti postavljeni<strong> u blizini</strong> sljedećih lokacija na javnim površinama:
08.07. – OŠ Srdoči
08.07. –
24.07. – Srdoči 39
31.07. –
31.07. –

Tijekom kolovoza 2020. godine kontejneri će biti postavljeni u blizini sljedećih lokacija na javnim površinama:
03.08. –
21.08. –

Tijekom rujna 2020. godine kontejneri će biti postavljeni u blizini sljedećih lokacija na javnim površinama: Tijekom rujna 2020. godine kontejneri će biti postavljeni u blizini sljedećih lokacija na javnim površinama:
15.09. –
16.09. –
16.09. –
30.09. –
30.09.

Tijekom listopada 2020. godine kontejneri će biti postavljeni u blizini sljedećih lokacija na javnim površinama:
07.10.
07.10.
21.10.
23.10.
23.10.
27.10.

Tijekom studenog 2020. godine kontejneri će biti postavljeni u blizini sljedećih lokacija na javnim površinama:
09.11.
10.11.
10.11.
24.11.
25.11.
25.11.

Tijekom prosinca 2020. godine kontejneri će biti postavljeni u blizini sljedećih lokacija na javnim površinama:
09.12. – OŠ Srdoči
09.12.
09.12.
23.12.
23.12.
23.12.

Odvoz glomaznog otpada u količini do 2 m³ jednom godišnje na obračunskom mjestu korisnika usluge

Krupni (glomazni) otpad fizičkih osoba iz kućanstava u količini do 2m³ prikuplja se bez naknade jednom godišnje na lokaciji obračunskog mjesta Korisnika.

Zahtjev za odvoz glomaznog otpada prema KD Čistoća d.o.o. Rijeka s područja Grada Rijeke može se podnijeti ispunjavanjem obrasca zahtjeva za odvoz glomaznog otpada.

Ispravno popunjen obrazac spremite na svoje računalo te prilikom slanja učitajte (Upload) dokument putem rubrike za slanje.

Uz navedeno, popunjeni obrazac se može dostaviti:

 • na mail: glomazni.otpad@cistoca-ri.hr
 • poštom na adresu KD Čistoća, Dolac 14, 51000 Rijeka
 • predati osobno u KD Čistoća, u šalter sali, Dolac 14

Za pitanja vezana uz odvoz glomaznog otpada i pomoć pri popunjavanju obrasca dostupan je telefon (051) 374 730.

Reciklažna dvorišta

Ukoliko su termini zauzeti ili ne odgovaraju korisnicima, postoji i mogućnost besplatnog odlaganja (uz vlastiti odvoz) u Centralno reciklažno dvorište Mihačeva draga 091 227 5240 i Reciklažno dvorište Pehlin 091 226 0258, odnosno mobilna reciklažna dvorišta (ukoliko se radi o manjim količinama otpada).

Više o navedenom dostupno je i na mrežnim stranicama KD Čistoća.

Zbrinjavanje građevnog otpada iz kućanstva

Građevni otpad iz svog kućanstva koji nastaje održavanjem i manjim popravcima, u količini ne većoj od 200 kilograma, može se bez naknade zbrinuti u reciklažnim dvorištima Mihačeva draga i Pehlin kojima upravlja KD Čistoća d.o.o. Rijeka, maksimalno jednom u 6 mjeseci.

Propisi koji se odnose na odvoz komunalnog i krupnog otpada

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke – neslužbeni pročišćeni tekst, Izmjene i dopune (Službene novine Grada Rijeke 9/19 i 22/19)

Skip to content