Željka Matković, predsjednica, HDZ, HSS, HSP AS, BUZ, HRAST
(od 6. travnja 2016., zamjena za Daria Kontu)
Filipa Capan, zamjenica predsjednice, HDZ, HSS, HSP AS, BUZ, HRAST
Franco Pines, član, PGS, RI, AM, LABURISTI
Višnja Vujnović, članica, SDP, HSU (od 1. travnja 2015., zamjena za Viktora Šalića)
Valter Grgurić, član, HDZ, HSS, HSP AS, BUZ, HRAST

Napomena: pripadnost koalicijskoj listi na dan izbora 19.10.2014.

Viktor Šalić, član, SDP, HSU (do 1. travnja 2015.)
Dario Konta, predsjednik, HDZ,HSS, HSP AS, BUZ, HRAST (do 6. travnja 2016.)