Na temelju članka 6. Odluke o mjesnoj samoupravi (“Službene novine” Županije Primorsko-goranske, broj 8/93), Poglavarstvo Grada Rijeke na sjednici održanoj 21. prosinca 1993. godine, donijelo je Zaključak o utvrđivanju osnutka mjesnog odbora Zamet.

Zaključak je objavljen u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 19/1993.