U ovoj arhivi možete pronaći sve zapisnike sa sjednica vijeća MO kao i zapisnike sa zborova građana složene po rednim brojevima odnosno datumu održavanja.

Zapisnici sa sjednica VMO Zamet iz 2018. godine

Zapisnici sa sjednica VMO Zamet iz 2017. godine

Zapisnici sa sjednica VMO Zamet iz 2016. godine

Zapisnici sa sjednica VMO Zamet iz 2015. godine

Saziv VMO Zamet od 2010. do 2014. godine

Zapisnici VMO Zamet iz 2014. godine

Zapisnici sa sjednica VMO Zamet iz 2013. godine

Zapisnici sa sjednica VMO Zamet iz 2012. godine

Zapisnici sa sjednica VMO Zamet iz 2011. godine

Zapisnici sa Sjednica VMO Zamet iz 2010. godine

Saziv VMO Zamet od 2006. do 2010. godine

Zapisnici VMO Zamet iz 2010. godine

Zapisnici VMO Zamet iz 2009. godine

Zapisnici VMO Zamet iz 2008. godine