U tijeku je arheološko istraživanje na Klobučarićevom trgu, kao temelj za izradu smjernica za obnovu trga s analizom mogućnosti povratka gradskog bedema na trg. Tijekom ove godine nastavlja se i s aktivnostima na restauraciji Rimskog luka.

Aktivnosti na restauraciji Rimskog luka u Starom gradu

Rimski luk, koji se nalazi na ulazu u Tarsatički principij u Starom gradu, zaštićeno je kulturno dobro. Restauratorski radovi na Rimskom luku započeli su 2019. godine sredstvima osiguranim iz programa Ministarstva kulture i medija RH. Radovi su trebali biti dovršeni do lipnja 2021. godine, no zbog potrebe preraspodjele financijskih sredstava i raspoloživog radnog vremena djelatnika Hrvatskog restauratorskog zavoda nakon dva potresa koji su 2020. godine zadesili prvo Zagreb, a potom i Petrinju s okolicom u dogovoru s nadležnim Konzervatorskim odjelom daljnji radovi su privremeno bili zaustavljeni te će se nastaviti u razdoblju od svibnja do studenog 2023. godine.

Rimski luk srpanj 2023

Rimski luk

U svrhu potrebe obavljanja restauratorskih radova prilikom radova postavljena je radna skela koja je prekrivena mash platnom s otiskom slike luka i osnovnim podacima o samom luku i principiju kako bi prolaz kroz luk prema principiju ostao prohodan a sam spomenik na adekvatan način bio zaštićen i predstavljen javnosti.

Dosad su izvedeni restauratorski radovi koji obuhvaćaju: čišćenje struktura luka vodom pod kontroliranim tlakom, mehaničko čišćenje, čišćenje kemijskim sredstvima, lasersko čišćenje kamena te uklanjanje teško oštećene cementne obloge na vrhu luka i izrada nove obloge u masi umjetnog kamena.

Tijekom 2023. godine planirana je izrada projektne dokumentacije i početak izvođenja radova statičke stabilizacije luka. Paralelno s navedenim aktivnostima nastavit će se konzervatorsko-restauratorski radovi konsolidacije kamena, čišćenje štetnih bioloških, anorganskih nakupina i cementnih mortova, kao i injektiranje i natapanje kamene plastike kemijskim sredstvima te izrada rekonstrukcija nedostajućih formi. Za navedene restauratorske radove Konzervatorski odjel u Rijeci izdao je prethodno odobrenje za radove.

Arheološko istraživanje na Trgu Ivana Klobučarića

Zaštićeno kulturno dobro je i stari gradski zid, čiji su ostaci sačuvani uz kulu Lešnjak na Trgu Ivana Klobučarića.

Sam zid je danas sačuvan u obliku 6 sekcija po 4 metra duljine i 3 m visine. Širina zida je od 60-80 cm, a masa svakog pojedinog segmenta je oko 25 do 30 tona. Dijelovi zida trenutno su deponirani uz kulu Lešnjak i zaklonjeni od javnosti metalnom ogradom.

S ciljem prezentacije, zaštite i uređenja dijela Trga Ivana Klobučarića na kojemu se danas nalaze ostaci kule Lešnjak i Starog gradskog zida nužno je dobiti smjernice kojima bi se definirali načini i metode daljnjeg postupanja. Slijedom toga, Konzervatorski odjel u Rijeci izdao je krajem 2021. godine mišljenje kojim je se nalaže provedba arheološkog istraživanja neposrednog okoliša kule Lešnjak i ostataka gradskih zidina, kao i izrada konzervatorskog elaborata koji obuhvaća navedeni prostor.Arheološko istraživanje provodi se u razdoblju od 27. lipnja do 28. srpnja 2023. godine na području Trga uz kulu Lešnjak, odnosno na križanju Agatićeve ulice s ulicom Đure Šporera kod kućnog broja 2.

Arheološki radovi na Klobučarićevom trgu

Klobučarićev trg

Provodi ga Odjel za kopnenu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda koji je izabran temeljem postupka javne nabave. Samo istraživanje uključuje provedbu probnih arheoloških sondiranja na 2 pozicije, prikupljanje i dokumentiranje pokretnih arheoloških nalaza, konzervatorsko – restauratorske radove na pokretnim nalazima te radiokarbonsku analizu istih, izradu nacrtne dokumentacije, analizu postojećih ulomaka zida, analizu izvodljivosti povrata zida na izvorno mjesto ili eventualne varijante prezentacije na drugom mjestu. Konzervatorski elaborat koji će se izraditi po završetku arheološkog istraživanja dat će prijedlog smjernica za obnovu trga s analizom mogućnosti povrata bedema na izvorno mjesto. Osim toga, elaborat će uključivati i pregled postojećeg stanja, pregled povijesnog razvoja prostora s posebnim osvrtom na gradski bedem i kulu Lešnjak, analizu i valorizaciju urbanističkih obilježja prostora, te pregled povijesti izvedenih konzervatorskih radova.

Informacija o planu aktivnosti izvođenja restauratorskih radova na rimskom luku te o provođenju arheološkog istraživanja na Trgu Ivana Klobučarića s ciljem izrade konzervatorskog elaborata s prijedlogom prezentacije Starog gradskog zida ispred Osnovne škole „Nikola Tesla“ od strane Hrvatskog restauratorskog zavoda bile su dio dnevnog reda 38. gradonačelnikovog kolegija.