Hrvatski zavod za javno zdravstvo danas je izdao protuepidemijske upute za rad u vrtićima i osnovnim školama, od ponedjeljka, 25. svibnja.

Upute su namijenjene za rad predškolskih ustanova i razrednu nastavu od 1. do 4. razreda te posebne razredne odjele i rad s djecom s teškoćama koja imaju pomoćnika u nastavi.

Najvažnija promjena u odnosu na upute koje su vrijedile za rad u protekla dva tjedna je ocjena epidemiologa da se rad u predškolskim ustanovama i školama u sadašnjim epidemiološkim uvjetima uz poštovanje uputa smatra se jednako sigurnim za djecu i zaposlenike kao i rad od kuće odnosno ostanak kod kuće, te se omogućuje uključivanje sve djece u vrtiće i škole.

Također, više nema preporuke da se uzima izjava od roditelja radi uključivanja djeteta u ustanovu vezano za ove upute. Roditeljima treba omogućiti naknadno uključivanje djeteta u vrtić i školu.

Škole i vrtići trebaju obavijestiti roditelje:

  • da ne dolaze u pratnji djeteta ako imaju simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa), ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi s COVID-19,
  • da ne dovode dijete u ustanovu ako dijete ima simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa), ako ima izrečenu mjeru samoizolacije ili ako je dijete zaraženo s COVID-19.

U uputama stoji kako je neophodno poticati fizički razmak kao i pojačanu osobnu higijenu djece. Ipak, treba očekivati da će biti određenih odstupanja u provedbi uslijed specifičnosti i potreba pojedinih odgojno obrazovnih procesa i njege djeteta te razvojnih značajki pojedinih dobi.

Neophodno omogućiti uključivanje sve djece

Povećava se i broj djece u skupinama, s dosadašnjih 9, na brojku između 15 i 20 djece po odgojno-obrazovnoj skupini. Kod većih skupina djece treba razmotriti mogućnost organiziranja rada u odgovarajućoj prostoriji veće površine kao i mogućnost razdvajanja djece u dvije skupine ili osnivanje nove skupine jer je neophodno omogućiti uključivanje sve djece.

Boravak u vrtićima i školama preporučljivo je organizirati na sljedeći način:

  • koliko je moguće smanjiti fizički kontakt (bliski kontakt) djece iz jedne odgojno-obrazovne skupine s drugom djecom, roditeljima/starateljima druge djece i drugim djelatnicima ustanove,
  • svaka odgojno-obrazovna skupina boravi u jednoj prostoriji,
  • odgajatelj/nastavnik s djecom provodi što je više moguće vremena na otvorenom,
  • krevetići za dnevni odmor djece, stolovi za jelo i školske klupe razmiču se tako da djeca leže odnosno sjede na što većoj udaljenosti u prostoriji (po mogućnosti razmak od približno 1,5 m) ali opet tako da sva djeca budu uključena u ustanovu.

Uključivanje djece u gradske vrtiće i škole

Gradske vrtićke ustanove Dječji vrtić RijekaDječji vrtić Sušak i Dječji vrtić More – pozvale su roditelje na izjašnjavanje o uključivanju djece u program od 25. svibnja.

Osnovne škole pozvat će roditelje na izjašnjavanje nakon provedenih sjednica.