Obilaskom turističke rute Katarina B, odnosno podzemnih tunela i vanjske šetnice, na Pulcu je kod bunkera Katarina B održano završno predstavljanje projekta Revival.

Projekt Revival realiziran je u sklopu Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. koji za cilj ima revitalizirati i ponovno staviti u upotrebu zapuštenu baštinu jadranskog krajolika te lokalnom stanovništvu i turistima, na siguran način, učiniti dostupnim zapuštene građevine, vojne utvrde i bunkere koji predstavljaju važan oblik kulturne baštine sa značajnim ekonomskim, turističkim i kulturnim potencijalom. Uporište Katarina B odabrano je za prezentaciju u sklopu projekta Revival kao reprezentativni primjer građevina obrambenog sustava Alpskog zida na riječkom području. Riječ je o vojnoj utvrdi koja datira iz 30-ih godina 20. stoljeća, a smještena je istočno od Centra za rehabilitaciju na Pulcu. Radi se o izuzeto kvalitetno sačuvanoj utvrdi, koja ima vrlo atraktivan podzemni i nadzemni dio i koja je dobar reprezentant ovog složenog fortifikacijskog sustava.

Obilasku su prisustvovali riječki gradonačelnik Marko Filipović, pročelnik Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke Srđan Škunca, Iva Bencun iz zadarske turističke agencije “Break a leg d.o.o.” koja je bila angažirana za poslove izrade kulturne turističke rute u sklopu projekta, direktor Turističke zajednice grada Rijeke Petar Škarpa, predsjednik Mjesnog odbora Brašćine-Pulac Josip Rupčić i brojni drugi gosti i suradnici na projektu.

„Utvrda Katarina B dio je cijelog jednog sustava podzemnih tunela i bunkera koji su izuzetna baština čiju smo vrijednost prepoznali i zajedno s partnerima na projektu revitalizirali i otvorili za Riječane, ali i brojne turiste koji dolaze u naš grad. Nakon što smo prije četiri godine uredili i u funkciju stavili tunel u središtu Rijeke koji spaja trg ispred katedrale svetog Vida s dvorištem Osnovne škole Dolac, sudjelovanjem u projektu Revival nastavili smo s revitalizacijom ove naše podzemne baštine koju imamo i za koju vjerujem kako će biti izuzetno zanimljiva kako domaćim tako i stranim posjetiteljima“, rekao je gradonačelnik Marko Filipović.

„Osim turističke, ovaj projekt ima i važnu znanstvenu komponentu. Napravili smo geokodiranje cjelokupnog kompleksa na način da smo spojili  ono što je ispod zemlje s onim što je iznad zemlje. Na taj način smo geodetski točno pozicionirali tunele, a rezultat su karte podzemnog i nadzemnog sadržaja koje posjetitelji mogu koristiti za snalaženje prilikom obilaska ovog djela fortifikacije. Također smo ispitali i svu građu koja nam je bila dostupna“, rekao je pročelnik Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke Srđan Škunca i dodao kako su za revitalizaciju odabrali upravo Katarinu B budući da se radi o jednoj od rijetkih fortifikacija koja ima kružnu formu što je čini vrlo pogodnom za turistički obilazak.

Iva Bencun iz turističke agencije “Break a leg” objasnila je kako je svaki partner u projektu osmislio kulturno-turističku rutu za svoje područje. „Nakon toga Sveučilište u Zadru je sve te ture digitalno-komunikacijski povezalo čime smo osim fizičke posjete lokalitetima dobili mogućnost i virtualnog obilaska“, objasnila je Bencun.

Novom kulturno-turističkom rutom u Rijeci zadovoljan je i direktor turističke zajednice grada Rijeke Petar Škarpa koji je rekao kako vjeruje kako će Katarina B postati nova riječka turistička atrakcija. „Radi se o iznimno zanimljivom lokalitetu koji vjerujem da će postati još jedna prepoznatljiva riječka priča. U gradu ima još objekata ovog tipa i nadam se da ćemo ih s vremenom sve staviti u funkciju“, zaključio je Škarpa na kojeg se nadovezao i predsjednik Mjesnog odbora Brašćine-Pulac Josip Rupčić istaknuvši kako je cijeli ovaj dio Rijeke jako interesantan za istraživanje i stavljanje u turističku funkciju, budući da postoji još niz drugih fortifikacija koje bi se na isti način mogle iskoristiti.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.825.035,00 eura, bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj iznose 136.127,50 eura, a preostala sredstva osigurali su partneri projekta.

Nositelj projekta je talijanski Grad Forli, uz partnere Grad Campobasso (IT), Grad Cesenatico (IT), Grad Pesaro (IT), Grad Rijeka (HR), Grad Zadar (HR), Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije (HR) i Sveučilište u Zadru (HR).

Interreg REVIVAL