Počevši od 18. svibnja 2020. godine, ponovno se dopušta održavanje redovnih sjednica vijeća mjesnog odbora u prostorijama mjesne samouprave na uobičajeni način, uređen normativnim propisima.

Održavanje programskih aktivnosti vijeća mjesnih odbora dopustit će se sukladno zaključcima i uputama gradonačelnika o mogućnosti stvaranja rashoda, uz poštivanje mjerodavnih preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ).

Nadalje se u ograničenom opsegu ponovno dopušta privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima mjesne samouprave, sukladno važećoj odluci odnosno zaključku gradonačelnika.

Do daljnjih uputa korištenje prostora dopušteno je isključivo:

 • političkim strankama radi održavanja sastanaka (očekivane predizborne aktivnosti)
 • Gradskom društvu Crvenog križa Rijeka, radi provođenja aktivnosti prema potrebi

Sukladno Preporukama i uputama o broju i zadržavanju ljudi u zatvorenim prostorima prema njihovoj kvadraturi u okviru postupnog ublažavanja restrikcija vezanih za bolest COVID 19 od 24. travnja 2020. i drugim preporukama HZJZ, prilikom korištenja prostora potrebno je ispunjavati sljedeće uvjete:

 • dnevno je dopušteno održavanje samo jedne sjednice odnosno sastanka, od 17 do 20 sati
 • nije dopušteno korištenje sanitarnih prostorija
 • u prostoru može boraviti 1 (jedna) osoba na 5 m², ali maksimalno 40 sudionika neovisno o površini
 • organizator sastanka u zahtjevu za privremeno korištenje prostora mora navesti očekivani broj prisutnih (u rubrici: Napomena korisnika)
 • u prostoru se mora održavati fizička udaljenost između prisutnih od 2 metra u svim smjerovima
 • tajnik je obvezan na ulazu u poslovni prostor jasno istaknuti obavijest o obvezi održavanja razmaka
 • boravak u prostoru potrebno je skratiti maksimalno koliko god je to moguće, a najviše 60 minuta po sastanku
 • preporuča se nošenje zaštitnih maski
 • organizator sastanka dužan je za prisutne osigurati sredstva za dezinfekciju ruku (dispenzer)
 • organizator sastanka dužan je voditi i čuvati evidenciju prisutnih koja sadrži najmanje sljedeće podatke: mjesto i vrijeme održavanja sastanka te ime i prezime, adresu i broj telefona svih prisutnih.