U sklopu izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka jučer je u Gradu Kastvu održana je četvrta radionica radne grupe općina i gradova, na kojoj se raspravljalo o dosadašnjem tijeku strateškog planiranja te raspravljalo o selekcijskim kriterijima Europske unije za izbor četiri urbana područja koja će moći koristiti sredstva europskih fondova putem ITU mehanizma.

Koordinatorica izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije dr. Nataša Zrilić iznijela je informacije o nastavku procesa strateškog planiranja, između ostaloga preporuke iznesene na koordinacijskom sastanku gradova pri Ministarstvu regionalnog razvoja i europskih fondova, informacije o početku rada Upravljačke skupine za vrednovanje strategije i Riječke razvojne agencije kao vanjskog evaluatora, konstituiranju Partnerskog vijeća te posljednjoj održanoj tematskoj radionici koja se bavila festivalima.

Glavna preporuka sa sastanka u nadležnom ministarstvu tiče se pripreme Nacrta Strategije za natječaj za izbor urbanih područja, poput potrebe da Nacrt Strategije sadrži i ciljeve i prioritete, ali ne i prijedloge projekata, koji će se uvrstiti u godišnje akcijske planove.

Sukladno uputama za izradu Nacrta Strategije, na sastanku je definirana lista od sedam strateških projekata, a razgovaralo se i o pokazateljima učinaka i pokazateljima ishoda planiranih ciljeva i prioriteta, kao i o financijskom okviru koji je sastavni dio Strategije.

Dr. Zrilić je predstavila nove kriterije za ocjenu Strategije s prikazom mogućih izmjena Nacrta Strategije sukladno novim kriterijima. Naime, svi su gradovi-nositelji urbanih područja dali svoje komentare na prijedlog kriterija te se sukladno prijedlozima gradova raspravljalo o tome odgovaraju li prijedlozi svim gradovima, bez obzira na njihovu veličinu.

Postignut je i dogovor da se Strategija razmotri na svim predstavničkim tijelima gradova i općina Urbane aglomeracije Rijeka te na taj način, bez obzira na natječaj, pokaže spremnost za daljnju suradnju.

Članovima radne grupe prezentirana je i nova organizacijska struktura za ITU-mehanizam na razini RH i u Gradu Rijeci. Naime, Grad Rijeka će početkom sljedeće godine ustrojiti novu službu koja će se baviti isključivo projektima Urbane aglomeracije Rijeka.

Nacrt Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. predstavlja temelj za izbor četiri urbana područja koja će koristiti sredstva EU-fondova u razdoblju 2017.-2020. godine. Naime, u Republici Hrvatskoj sedam urbanih područja oko najvećih gradova (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Pula, Zadar i Slavonski Brod) imaju mogućnost prijave na navedeni natječaj kojeg će raspisati Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova u siječnju 2016. godine, a samo četiri urbana područja će se izabrati do sredine 2016. godine.  Navedeni natječaj je neophodan s obzirom da navedeni gradovi u Republici Hrvatskoj konkuriraju za korištenje 345.351.261 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda i Kohezijskog fonda, a putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. i Operativnog programa Učinkoviti ljudski resursi 2014.-2020.

Odlukom ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije Branka Grčića početkom listopada ustrojena je urbana aglomeracija Rijeka koju uz Grad Rijeku čine i gradovi Kastav, Kraljevica te Opatija i općine Čavle, Klana, Kostrena, Lovran, Mošćenička Draga te Viškovo. Urbana aglomeracija je formirana s ciljem učinkovitijeg planiranja, usklađivanja i provedbe politike regionalnog razvoja, a ciljem učinkovitijeg povlačenja sredstava iz fondova EU.
(S.R.L.)