U sklopu EU projekta „Zdrave veze“ proteklog tjedna u RiHubu je održana konferencija „Cjelovita seksualna edukacija u školama“.

Konferenciju su organizirale Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava i Udruga „Delta”.

Na konferenciji su predstavljeni rezultati projekta Zdrave veze, a događanje je okupilo relevantne dionike iz različitih sektora s ciljem umrežavanja i mapiranja područja suradnje u domeni osiguranja cjelovite seksualne edukacije (CSE) u školama. Polazište zagovaranja za sustavno provođenje cjelovite seksualne edukacije u školama predstavljaju UNESCO-ve Međunarodne smjernice za seksualnu edukaciju, koje se temelje na ljudskim pravima definiranim međunarodnim dokumentima te su u skladu sa znanstveno utemeljenim informacijama.

Srednjoškolci i njihovi roditelji smatraju da se seksualna edukacija treba biti zasebni izborni predmet

Udruge su podijelile rezultate istraživanja koje su provele o tome što o seksualnoj edukaciji u školama misle učenici, roditelji i školsko osoblje, a predstavili su se i primjeri dobre prakse iz Norveške.

Istraživanje je uključivalo analizu 50 kurikula osnovnih i srednjih škola, upitnik za odgojno-obrazovne djelatnike te fokusne grupe s nastavnim i stručnim osobljem, učenicima i roditeljima.

Istraživanje je pokazalo u školskim kurikuluma je od 1.250 pronađenih sadržaja šire povezanih s cjelovitom seksualnom edukacijom samo 13% specifično vezano uz CSE, pri čemu srednje škole imaju veći udio specifičnih sadržaja (20%) od osnovnih škola (6%).

Nastavno i stručno osoblje u školama svoju kompetentnost za provedbu CSE ocjenjuje niže od trojke, a teme iz područja CSE obrađuje manje od polovice ispitanih u Sisačko-moslavačkoj i Varaždinskoj županiji te oko polovice ispitanih u Primorsko-goranskoj županiji.

Konferencija Cjelovita seksualna edukacija u školama

Konferencija Cjelovita seksualna edukacija u školama

Nastavno i stručno osoblje ima neutralan ili blago pozitivan stav o uvođenju CSE u sve tri županije i uglavnom je upoznato s pozitivnim utjecajima CSE: smatraju da je važan faktor zaštite psihičkog i fizičkog zdravlja (70% ispitanih), da je učinkovita metoda u smanjenju maloljetničkih trudnoća (67% ispitanih), da je jedan od razloga kasnijeg stupanja u spolne odnose (64% ispitanih) te da je važna metoda prevencije rodno uvjetovanog i seksualnog nasilja (55% ispitanih);

Učenici i učenice osnovnih škola smatraju da teme iz CSE nisu dovoljno zastupljene, a najviše žele učiti o seksualnom zdravlju, utjecaju društvenih medija na sliku o sebi i suočavanju s pritiscima vršnjaka i vršnjakinja;

Učenici i učenice srednjih škola također smatraju da se o seksualnom i reproduktivnom zdravlju u školi priča malo i to na način koji im nije zanimljiv;

Učenici i učenice te ispitani roditelji smatraju da se CSE treba poučavati kroz zaseban izborni predmet.

Cjelokupno istraživanje je dostupno na mrežnim stranicama Udruge PaRiter.

Predstavljene preporuke za općine, gradove i županije

Na temelju rezultata istraživanja izrađene su preporuke za jedinice lokalne i regionalne samouprave, koje preporučaju osiguravanje stručnog usavršavanja u području CSE-a za nastavno i stručno osoblje te davanje podrške međusektorskoj suradnji.

„Smatramo da je nužno unutar obrazovnih politika na lokalnoj i regionalnoj razini doskočiti nedostatcima obrazovnog sustava na nacionalnoj razini. Trenutna je provedba kroz međupredmetne teme nedostatna, što potvrđuju rezultati istraživanja, koji su pokazali kako se nastavno i stručno osoblje ne osjeća kompetentno i podržano u integriranju tema cjelovite seksualne edukacije u svoje predmete, a učenici i učenice smatraju da iz postojećih sadržaja ne dobivaju dovoljno. Također, potrebno je više pažnje usmjeriti na osnaživanje i informiranje roditelja kako bi spremnije svojoj djeci pružili podršku u razvoju zdrave seksualnosti. Važno je pažnju posvetiti i nastavnom i stručnom osoblju škola kako bi ono uspješno educiralo i podržalo učenike i učenice te uspješno provodilo aktivnosti vezane uz CSE“, ističe se u preporukama udruga te dodaje:

„Kao dugoročni cilj vidimo uvođenje posebnog predmeta posvećenog CSE-u kojim bi se osiguralo dovoljno prostora za kvalitetan i temeljit pristup svim područjima prema UNESCO-ovim smjernicama. Svjesne smo trenutnih mogućnosti jedinica lokalne i regionalne samouprave, stoga ovim dokumentom nudimo konkretne preporuke za osiguravanje kvalitetne i sustavnije provedbe seksualne edukacije međupredmetno u nekoliko ključnih koraka. Predlažemo osiguravanje uvjeta za kvalitetno stručno usavršavanje kroz uspostavu suradnje s organizacijama koje već provode aktivnosti vezane uz CSE u skladu s UNESCO-ovim smjernicama kako bi se stvorila sinergija i iskoristilo njihovo iskustvo. Također, važno je osigurati platformu postojećih radnih materijala koji će podržati provedbu CSE-a na visokoj razini. Zaključno, predlažemo uključivanje odgovarajućih stavki u proračun za sljedeću godinu kako bi se financijski osigurala provedba ovih važnih koraka prema cilju osiguravanja kvalitetne seksualne edukacije.“

Konferencija Cjelovita seksualna edukacija u školamaOkrugli stol o mogućnostima međusektorske suradnje

Održan okrugli stol o mogućnostima međusektorske suradnje na kojem su sudjelovale Ivona Nemeth Novak (Viša savjetnica za razvoj civilnog društva i nacionalne manjine, Sisačko-moslavačka županija), Lana Golob (viša savjetnica, koordinatorica za programe Odsjeka za odgoj, obrazovanje i mlade, Grad Rijeka), Anja Rutić (pedagoginja, Srednja škola Ivanec) i Josipa Žic (profesorica biologije, Osnovna škola “Srdoči” Rijeka).

Nakon održane konferencije predstavnice udruga su se sastale s vršiteljicom dužnosti voditeljice Upravnog odsjeka za odgoj, obrazovanje i mlade Grada Rijeke Lanom Golob, savjetnicom za razvojne programe Upravnog odbora za prosvjetu, kulturu i sport Varaždinske županije Ivom Janežić, višom savjetnicom za razvoj civilnog društva i nacionalne manjine Upravnog odbora za obrazovanje, kulturu, šport mlade i civilno društvo Srijemsko-moslavačke županije Ivonom Nemeth Novak – te Tatjanom Šubat – savjetnicom za programe odgoja i obrazovanja Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske Županije. Sastanak je bio prilika za zajedničko utvrđivanje prvih koraka za daljnju suradnju i stvorili preduvjeti za ostvarenje nekih od preporuka iz zagovaračkog dokumenta udruga.

Konferencija je održana kao dio projekta „Zdrave veze“ kojeg provode Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, Lezbijska organizacija Rijeka “LORI”, SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava i Udruga Delta. Partneri na projektu su i jedinice lokalne i regionalne samouprave, i to Grad Rijeka i Varaždinska županija, dok su Primorsko-goranska županija i Sisačko-moslavačka županija suradnički partneri. Projekt je podržan s 90.000,00 eura kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.