U Salonu Grada Rijeke održana je konstituirajuća sjednica Organizacijskog odbora obilježavanja 150. godišnjice izuma torpeda u Rijeci. Na sastanku se govorilo o vizualnom identitetu obilježavanja obljetnice i dosadašnjim aktivnosti te se definirao program događanja.

Sjednicu je otvorio gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, a u nastavku sjednice članovi Organizacijskog odbora izvijestili su ga o do sada utvrđenim programima i datumima održavanja, a predlagali su i neke nove sadržaje kojima će se tijekom cijele godine u Rijeci obilježavati 150. godišnjice izuma torpeda.

Na sjednici je predstavljeno i vizualno rješenje koje je izradio Sanjin Kunić, a koristit će se uz sva događanja i promotivne materijale tijekom obilježavanja obljetnice.

Podsjetimo, za koordinaciju programa i aktivnosti zadužen je Ured grada i Odjel gradske uprave za kulturu, a s obzirom da se radi o opsežnom projektu osnovan je i Organizacijski odbor. Organizacijski odbor, zadužen za nadziranje cjelokupne organizacije i koordinacije svih partnera, ima 17 članova: Ivan Šarar, pročelnik Odjela gradske uprave za kulturu, Doris Šajn, voditeljica Kabineta gradonačelnika, Plamena Šarlija, viša stručna suradnica, Odjel gradske uprave za kulturu, Ervin Dubrović, ravnatelj Muzeja grada Rijeke, Valerij Jurešić, pročelnik Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu PGŽ, Ermina Duraj, voditeljica Kabineta župana PGŽ, Tea Perinčić, ravnateljica Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka, Ivo Mileusnić, kustos Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka, Velid Đekić, predsjednik Udruge Protorpedo, Željko Ševerdija, dipl. iur., predstavnik Pomorskog fakulteta u Rijeci, Ines Boban-Štiglić, predstavnica TZ grada Rijeke, Renata Vincek, predstavnica TZ Kvarnera, prof.dr.sc. Pavo Komadina, predstavnik Sveučilišta u Rijeci, Sniježana Papeš, Lučka uprava Rijeka, Dinko Živković, Lučka uprava Rijeka, Nenad Labus, predstavnik Konzervatskog odjela u Rijeci, Robert Mohović, Koordinacija udruga za očuvanje i revitalizaciju pomorske i brodograđevne baštine Kvarnera i Istre i Tomislav Juretić, Društvo sportske rekreacije “Primorje”.

Grad Rijeka, Muzej grada Rijeke te Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, kao i ostale baštinske organizacije u Rijeci već niz godina rade na valorizaciji industrijske baštine i tehničkih dostignuća koji su obilježili Rijeku 19. stoljeća, sa željom da to bude poticaj za razvoj Rijeke u 21. stoljeću. Grad Rijeka odlučio je podržati sve kvalitetne inicijative za programe kojima će se tijekom 2016. godine obilježiti ova godišnjica.

Centralni događaj je tematska izložbu u dislociranom depou Muzeja grada Rijeke na Žabici koju zajednički organiziraju Muzej grada Rijeke i Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka.