U okviru javne rasprave o Nacrtu Strategije razvoja Grada Rijeke do 2020. godine, gradonačelnik Vojko Obersnel sazvao je sastanak u vidu stručne radionice sa gradskim vijećnicima Grada Rijeke. Susretu se odazvalo 25 vijećnika. Raspravljali su o predstavljenom tekstu Nacrta Strategije razvoja Grada Rijeke do 2020.

Najznačajniji prijedlozi članova Gradskog vijeća odnosili su se na potrebu jačanja riječkog gospodarstva, kao i problematiku nezaposlenosti mladih. Isticali su važnu ulogu Grada u programima prekvalifikacije i jačanja poduzetničkih kapaciteta. Vijećnici su naglasili ulogu Sveučilišta koje putem Znanstveno-tehnologijskog parka aktivno radi na transferu tehnologije, što je temelj saljnjeg razvoja gospodarstva u Rijeci. Posebno je istaknuta problematika privlačenja novih investitora i nedostatak poslovnih zona na administrativnom području Grada Rijeke.
Vijećnici su predložili da se tekst Nacrta Strategije dopuni zadaćom Grada Rijeke da u suradnji sa Zavodom za zapošljavanje i Sveučilištem pomogne pri prekvalifikaciji viška radne snage te u jačanju poduzetničkih kapaciteta. Također, između ostalog je predloženo utvrđivanje potreba za menadžerskim znanjima u velikim gospodarskim sustavimakoji se mogu zadovoljiti u suradnji sa Sveučilištem. Gradski vijećnici predlagali su i druge dopune Nacrta Strategije razvoja poput uređenja javnih površina u različitim dijelovima grada u svrhu rekreacije građana, uređenja biciklističkih staza, razvoja nautičkog i kongresnog turizma i sl.

Prema zapisniku koji je vođen, prijedlozi vijećnika bit će razmotreni te uvršteni u Prijedlog Strategije razvoja Grada Rijeke do 2020 koji utvrđuje gradonačelnik i potom donosi Gradsko vijeće. Prijedlog Strategije Gradskom će vijeću biti upućen krajem rujna ove godine.
Podsjećamo, nakon projekta Razgovori o Rijeci koji je o budućem razvoju grada vođen od veljače do svibnja 2013. godine, i koji je utvrdio temeljne točke razvoja Rijeke kao i ključne projekte u ciljevima tog razvoja, pristupilo se izradi Strategije razvoja Rijeke. Na izradi teksta Nacrta Strategije radio je stručni tim predvođen gradonačelnikovom savjetnicom za razvoj Dr. Natašom Zrilić te je izradi teksta prethodio niz radionica održanih tijekom mjeseca lipnja u kojima je sudjelovalo više od 130 osoba. Po utvrđenom Nacrtu Strategije, održana je stručna radionica s gospodarstvenicima, otvorena je e-konzultacija s građanima i drugim zainteresiranim subjektima, a stručna radionica s gradskim vijećnicima koja je jučer održana dio je ove široke rasprave koja vodi k utvrđivanju same Strategije razvoja Grada Rijeke do 2020.