U sklopu izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka jučer je u Općini Kostrena održana je treća radionica radne grupe općina i gradova, na kojoj se raspravljalo o dosadašnjem tijeku strateškog planiranja, Nacrtu Strategije, selekcijskim kriterijima Europske unije za izbor četiri urbana područja koja će se financirati putem ITU mehanizma te su dogovorene naredne aktivnosti.

Članove Radnog tima pozdravila je načelnica Općine Kostrena Mirela Marunić, koja je istaknula kako ideju osnivanja Urbane aglomeracije Rijeka smatra izuzetno dobrim, budući da bi sredstva EU koja se mogu dobiti putem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) bila dodatni izvor za financiranje projekata od interesa građana.

Koordinatorica izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije dr. Nataša Zrilić iznijela je podatke o dosadašnjem tijeku procesa strateškog planiranja, u sklopu kojeg je održana 21 radionica, te najavila kako je pred gradovima i općinama članovima Urbane aglomeracije Rijeka u naredna dva tjedna niz važnih aktivnosti, od usvajanje informacije o ustrojavanju Urbane aglomeracije Rijeka na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke i sutrašnjeg potpisivanje Sporazuma o suradnji na izradi i provedbi Strategije Urbane aglomeracije u Općini Klana, preko osnivanja i sjednice Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije te evaluacije Nacrta Strategije, koju će provesti Upravljačka skupina za provedbu vrednovanja u suradnji s Riječkom razvojnom agencijom Porin.

Radni tim raspravljao je o Nacrtu Strategije urbane aglomeracije Rijeka, u prvom redu o prijedlozima Grada Opatije, Udruge Žmergo te tvrtke Strip, koja je u stopostotnom vlasništvu Sveučilišta u Rijeci.

Idućeg tjedna također je na rasporedu i 6. koordinacijski sastanak u Ministarstvu regionalnog razvoja i europskih fondova, na kojem bi se trebalo saznati o datumu raspisivanja natječaja za izbor urbanih područja koja će do 2020. godine moći koristiti EU-sredstva putem ITU mehanizma. Ujedno će dr. Zrilić, kao koordinatorica izrade Strategije podnijeti primjedbe na selekcijske kriterije Europske unije za izbor urbanih područja.

Naime, iako su se rokovi za raspisivanje natječaja približili te je konačni prijedlog Nacrta Strategija razvoja Urbane aglomeracije Rijeka pred završetkom, sukladno rokovima zadanim u Ministarstvu regionalnog razvoja i europskih fondova, pred urbana područja koja se namjeravaju natjecati za sredstva ITU mehanizma, a radi se o Zagrebu, Splitu i Osijeku te Zadru, Slavonskom Brodu i Puli, stavljaju se stalno novi zahtjevi, poput potrebe izrade Akcijskog plana s definiranim sredstvima, rokovima i nositeljima provedbe mjera i projekata Strategije.

Nacrt Strategije ovisit će o odgovorima na dva pitanja: mogu li dio Nacrta Strategije biti projekti koji se neće financirati putem ITU mehanizma, ali rješavaju probleme određenog područja te bi se mogli financirati putem nego drugog mehanizma te koliki će biti udio sufinanciranja od strane EU, odnosno koliki će udio sredstava u provedbi nekog projekta morati osigurati same jedinice lokalne samouprave.

Po završetku radionice, Radni tim obišao je bivše sjedište Općine Kostrena, u kojem se planira urediti startup inkubator te lokaciju budućeg doma za starije osobe sa centrom za Alzheimerovu bolest.
(S.R.L.)