S obzirom na epidemiološku situaciju u Gradu Rijeci, Stožer civilne zaštite Grada Rijeke podržava odvijanje predmetne nastave, odnosno nastave od 5. do 8. razreda osnovnih škola na području Grada Rijeke od 26. do 30. travnja modelom C – nastava na daljinu.

Stožer civilne zaštite Grada Rijeke nadalje donosi preporuku da se odvijanje razredne nastave, odnosno nastave od 1. – 4. razreda osnovnih škola, odvija modelom A – nastava u školi u istom periodu.

U odnosu na gore navedeno, ravnatelj svake osnovne škole, može, uz opravdane epidemiološke razloge i okolnosti, a temeljem podataka o broju zaražene djece, nastavnog i nenastavnoga osoblja, te djece i osoblja u samoizolaciji, zatražiti od Stožera civilne zaštite Grada Rijeke prelazak na rad drugim modelom. Pri tome SCZ Grada Rijeke ističe nužnost organiziranog prihvata i čuvanja djece u školi, a čiji roditelji nisu u mogućnosti organizirati da djeca ostanu kod kuće.

Stožer civilne zaštite i Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke mišljenja su da iznimku ovakvom pristupu rada čini rad s učenicima s teškoćama u razvoju. Stoga se škole upućuju da individualnim pristupom odrede iznimke preporuci o prelasku viših razreda na online nastavu za učenike s teškoćama u razvoju te, gdje je potrebno, omoguće adekvatan prihvat učenika s teškoćama u razvoju i dodijeljenih im pomoćnika u nastavi.