Započela je nova sezona organiziranog vježbanja za osobe starije životne dobi koje uz potporu Grada Rijeke organizira Katedra za socijalnu medicinu i epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u suradnji s Fakultetom zdravstvenih studija. U novoj sezoni besplatno se vježba i na novoj lokaciji u Mjesnom odboru Mlaka.

Vježbanje se provodi u sklopu projekta Rijeka – Zdravi grad.

Katedra za socijalnu medicinu i epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci već četvrtu godinu organizira vježbe za osobe starije životne dobi u suradnji s Fakultetom zdravstvenih studija te uz podršku Grada Rijeke. Vježbe su započele u okviru europskog projekta UHCE (koji je završen 2017. godine), ali obzirom na potrebe osoba starije životne dobi aktivnosti vježbanja nastavljene su i dalje.

MO Mlaka

Vježbači u MO Mlaka

Grupe vježbača vode studenti Preddiplomskog studija Fizioterapije koji su prošli edukaciju o vođenju vježbi s osobama starije životne dobi. Osim samog vježbanja u sklopu programa prati se i napredak te učinkovitost vježbanja, a jedina je obaveza korisnika/vježbača redovito dolaženje u navedene termine I sudjelovanje u mjerenjima. Vježbanje je organizirano za osobe starije od 65 godina na četiri lokacije te je besplatno za korisnike.

Tim koji organizira vježbe od strane Medicinskog fakulteta čine: Lovorka Bilajac, Denis Juraga, Vanja Vasiljev Marchesi, Mihaela Marinović, a s Fakulteta zdravstvenih studija u organizaciju je uključen Kristijan Zulle. Od jeseni 2018. godine vježbanje se provodi i u Mjesnom odboru Mlaka u dva termina, a prvom danu vježbanja na novoj lokaciji pridružio se i voditelj projekta „Rijeka – Zdravi grad“ Jadran Mandekić.

Vježbanje je organizirano u sljedećim terminima:

  • MO Škurinje (Save Jugo Bujkove 44): ponedjeljkom i srijedom od 18:30 do 19:30
  • MO Mlaka (G. Duelle 2): ponedjeljkom od 18:00 do 19:00 i srijedom od 16:00 do 17:00
  • Fakultet zdravstvenih studija (Viktora Cara Emina 5): utorkom i četvrtkom od 17:00 do 18:00
  • Potok (Milana Butkovića 2): ponedjeljkom i četvrtkom od 17:00 do 18:00

Za sve informacije i upise u grupe potrebno se javiti na kontakt broj: 091/1320422.