Za rekonstrukciju dječjeg vrtića “Morčić“ na Gornjoj Vežici i „Đurđica“ na Vojaku Dječjem vrtiću Rijeka odobreno je zaduženje od 37 milijuna kuna kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, čime će se njihov kapacitet udvostručiti, najavljeno je danas na gradonačelnikovom kolegiju na kojem je usvojen i Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Rijeke za pedagošku 2016./2017. godinu.

Usvojena je odluka o programu javnih potreba u predškolskom odgoju za 2016./2017. Obrazlažući prijedloge ovih odluka, pročelnica Odjela za odgoj i obrazovanje Sanda Sušanj rekla je kako je Grad Rijeka u skladu s pravima obavezama jedinica lokalne samouprave za zadovoljavanjem potreba za predškolskim odgojem i obrazovanjem prošle godine uveo i Program javnih potreba. Osim što Grad Rijeka financira i sufinancira ustanove čiji je osnivač Dječji vrtić Rijeka, isto tako financira i sufinancira ustanove drugih osnivača. „Temeljem ovog programa jasno je i transparentno prikazano postojeće stanje i neka projekcija razvoja predškolskog odgoja u gradu, ali i način na koji ćemo sufinancirati vrtiće drugih osnivača“, rekla je pročelnica Sušanj.

Osim ujednačenog sufinanciranja predškolske djelatnosti, Grad Rijeka s nešto višim iznosom financira i one programe koji su obogaćeni specifičnim sadržajima, čime se potiče raznolikost i kvaliteta predškolskog odgoja. „Isto tako s 20 posto višim iznosom sufinanciramo skupine za jaslički uzrast s obzirom da se nažalost nakon svakih upisa pokaže da postoji veća potreba nego što mi u ovom trenutku imamo kapaciteta“, rekla je Sušanj.

Povećanje kapaciteta dječjih vrtića

U skladu s tim, na kolegiju je predloženo i zaduživanje Dječjeg vrtića Rijeka kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 37 milijuna kuna za rekonstrukciju dvaju vrtića tijekom sljedeće predškolske godine s ciljem povećanja njihovih kapaciteta.

„Analizom je utvrđeno da na istočnom dijelu grada imamo nedostatne kapacitete vrtića. Rekonstrukcijom dječjih vrtića „Morčić“ na Gornjoj Vežici i „Đurđica“ na Vojaku modularnom gradnjom bi tijekom sljedeće pedagoške godine udvostručili njihov kapacitet. Svaki objekt bi u skladu s Državnim pedagoškim standardom imao maksimalno dozvoljeni broj skupina, a to je deset. Omjer jasličkih i vrtićkih mjesta mijenjat će se naravno iz godine u godinu, ovisno o tome kakav bude interes i potreba roditelja“, rekla je Sanda Sušanj.

Trenutni je različitim programima u riječkim vrtićima obuhvaćeno 3335 djece, no svake se godine pokaže da je interes roditelja za upisom djece jasličkog uzrasta veći od ponude. Unutar Dječjeg vrtića Rijeka rade se preslagivanja pa se pojedine vrtićke skupine pretvaraju u jasličke, ovisno o tome kakav je interes za vrijeme upisa. „Ono što je značajni iskorak u ovom trenutku, osim što smo u posljednjih nekoliko godina povećali kapacitet za više od 440 mjesta, jest da u narednoj pedagoškoj godini planiramo povećati kapacitet za Dječjih vrtića Rijeka za još gotovo 300 mjesta“.

77. gradonačelnikov kolegij

77. gradonačelnikov kolegij

Prihvaćajući Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2016./2017. godinu te odobravajući predloženi zajam, gradonačelnik Vojko Obersnel rekao je kako unatoč povećanju kapaciteta dječjih vrtića proteklih godina, broj djece koja ostaju neupisana u vrtiće je i dalje velik.

„Nažalost, to nije povećanje broja djece zbog baby-booma, nego činjenica da s jedne strane ljudi ostaju raditi sve duže, odnosno do krajnjih zakonskih maksimuma ili 65 godina, tako da očito baka servisi više ne funkcioniraju. S druge strane, cijene u gradskim vrtićima još uvijek su najpovoljnije u odnosu na sve ostalo što se na nudi na tržištu“, rekao je gradonačelnik i dodao da iz toga proizlazi i odluka Grada Rijeke da se nastavi s intenzivnom izgradnjom vrtića, i to zbog povećanja kapaciteta, posebno jasličkih skupina te kvalitetnijih uvjeta boravka djece u njima.

Gradonačelnik je također napomenuo kako će se za Dječji vrtić Rijeka kroz proračune Grada Rijeke u narednim godinama osigurati sredstva za otplatu kredita i plaće zaposlenika. S obzirom na to da je riječ o zajmu višem od 10 milijuna kuna, materijal će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Rijeke na usvajanje.

Stipendiranje učenika i studenata

Na kolegiju su također usvojeni i prijedlozi odluka o stipendiranju darovitih učenika i studenata, studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke te učenika i studenata prema socijalnim kriterijima.

Gradonačelnik Obersnel Dječjem vrtiću Rijeka dao je suglasnost za zajam od 37 milijuna kuna

Gradonačelnik Obersnel Dječjem vrtiću Rijeka dao je suglasnost za zajam od 37 milijuna kuna

Prema riječima pročelnice Sande Sušanj, Odjel gradske uprave za odgoj i obrazovanje donio je odluku da se te tri odluke međusobno ujednače u onim točkama gdje je to moguće, odnosno da se specifičnosti koje su se pokazale u dosadašnjim natječajima dorade i unaprijede. „Pojedine odredbe uobličene su na jasniji način, primjerice koji su propisani uvjeti koje moraju zadovoljiti osobe koje se javljaju na natječaj, dopunjene su odredbe koje se odnose na sastav i rad Povjerenstva, izmijenjen je način donošenja rang lista itd.“, rekla je pročelnica. Dodala je kako u mjesec dana koliko je trajala javna rasprava Odjel nije dobio niti jedan komentar ili pritužbu, te stoga smatra kako donesene odluke optimalne i prihvatljive.

Financiranje rashoda osnovnih škola

Na kolegiju je usvojen i prijedlog odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda osnovnih škola Grada Rijeke u 2016. godini. „U skladu s odlukom Vlade RH koja je ove godine donesena relativno kasno, utvrđeno je da su za osnovne škole Grada Rijeke u ovoj godini proračunskoj godini osigurana sredstava u iznosu od gotovo 17 milijuna kuna, što je za 0,20 posto manje u odnosu na lani“, rekla je Sušanj. Ovom odlukom utvrđeni su kriteriji koji su preslika prošlogodišnjih kriterija za dodjelu sredstava pojedinim školama. „Po učeniku je to 20 kuna, po razrednom odjelu 250 kuna mjesečno, po područnoj školi 450 kuna, a po školi do 4100 kuna te 15 kuna po računalu. Lani nam se pokazalo da je to optimalno i da smo time zadovoljili financijske potrebe škola za normalno poslovanje“, zaključila je pročelnica.

Gradonačelnik je usvojio i prijedloge rješenja o promjeni namjene javnog dobra (k.o. Sušak/n.i./) , odluke o osnivanju prava služnosti radi rekonstrukcije i proširenja komunalne infrastrukture na području Urbane aglomeracije Rijeka (2. dio proširenja na području Općine Viškovo), zaključak o sufinanciranju dviju udruga iz sredstava Ureda Grada te zaključak o korištenju poslovnih prostora.

(A.V.)