Prijave na Javni poziv zaprimaju se do 12. srpnja 2017. godine. Obrasci prijave i sve potrebne informacije nalaze se na službenim stranicama zaklade FIPRO.

Grad Rijeka i Zaklada FIPRO objavili su Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija za mjeru „Sufinanciranje razvoja komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluga“ s ciljem poticanja postojećih ili budućih poduzetnika na ulaganja u razvoj i komercijalizaciju inovacija kao preduvjet za povećanje konkurentnosti na tržištu.

Nepovratne subvencije dodjeljuju se poduzetnicima za financiranje troškova razvoja i komercijalizacije inovacija.

Sredstva su namijenjena subjektima malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva, koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i čije je sjedište na području grada Rijeke.

Prihvatljivi troškovi po pojedinom projektu sufinanciraju se u visini od 80% troškova bez PDV-a, u najnižem iznosu od 35.000,00 do najvišeg iznosa od 50.000,00 kuna.

Proučite Javni poziv i prijavite se za dobivanje nepovratnih subvencija. Iznos sredstava koji je Grad Rijeka osigurao za realizaciju ove mjere putem Zaklade FIPRO iznosi 150.000,00 kuna, a poziv je otvoren do 12. srpnja 2017.

Nepovratne subvencije se dodjeljuju za pokriće dijela prihvatljivih troškova razvoja i komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluga.

Prihvatljivi troškovi:

  • Troškovi instrumenata, opreme, alata i materijala nastali izravno uslijed razvoja projektne ideje,
  • Troškovi izrade prototipa, ispitivanja te testne primjene inovativnog proizvoda ili usluge,
  • Troškovi istraživanja temeljem ugovora s drugim stranama,
  • Troškovi stjecanja, potvrđivanja i zaštite patenata i ostale nematerijalne imovine (intelektualnog vlasništva),
  • Troškovi promidžbe u postupku pripreme za izlazak na tržište te aktivnosti razvoja prodajnih kanala,
  • Troškovi plaće novozaposlenih osoba na projektu u visini do 50% prosječne mjesečne neto plaće u Republici Hrvatskoj za 2016. godinu.

Prijaviti se mogu:

  • subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (““Narodne novine” broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13“) i Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća od 6 svibnja 2003. godine, koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i čije je sjedište na području grada Rijeke,
  • fizičke osobe – nositelji inovativnih ideja koji su spremni registrirati gospodarsku djeltanost na način da im sjedište bude na području grada Rijeke.

Obrasci prijave i sve potrebne informacije nalaze se na službenim stranicama zaklade FIPRO. Informacije se upitom mogu dobiti i na mail: fipro@fipro.hr. te telefone; +385 51 265 963 i +385 51 209 214.