Riječki gradonačelnik Marko Filipović donio je na 44. gradonačelnikovom kolegiju niz zaključaka koji se tiču odgoja i obrazovanja, kulture, ekologije, gradskih stanova i poduzetništva.

Gradonačelnik je tako donio zaključak o nastavku podupiranja provedbu programa “Zajedno više možemo” Policijske uprave primorsko-goranske i u školskoj 2023./2024. godini.  Riječ je o programu primarne prevencije zlouporabe opojnih droga i drugih sredstava ovisnosti, vandalizma, vršnjačkog nasilja i drugih oblika rizičnog ponašanja, koji je namijenjen učenicima 4., 5. i 6. razreda osnovnih škola i njihovim roditeljima.

Nositelj programa je Policijska uprava Primorsko-goranska, a neposredni provoditelji  djelatnici Odsjeka za prevenciju. Program se provodi u uskoj suradnji s upravnim odjelima gradske uprave za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade, te za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života.

Program, čija je provedba započela u školskoj godini 2010./2011., sastavljen je od 5 komponenti. U prvoj komponenti preventivnog programa, „Mogu ako hoću 1“ (MAH-1), u trajanju od jednog školskog sata, policijski službenik kroz interaktivan pristup upoznaje učenike 4. razreda OŠ o zaštitnoj ulozi policije, štetnosti sredstava ovisnosti, droga, alkohola, nasilja te samozaštitnom ponašanju i načinima postupanja prilikom pronalaska predmeta za konzumaciju droga. Potom kroz PPT prezentaciju učenici virtualno obilaze policijsku postaju (umjesto prijašnjeg dolaska u policijsku postaju i obilaska iste).

Druga komponenta preventivnog programa, „Prevencija i alternativa 1“ (PIA-1) namijenjena je učenicima 5. razreda OŠ, a uključuje dolazak policijskih službenika u osnovne škole, gdje se tijekom jednog školskog sata provodi interaktivna radionica i kviz znanja na teme važnosti ranog uočavanja i rješavanja problema te važnosti prevencije u području zlouporabe droga, nasija medu mladima, vandalizma i drugih oblika rizičnog ponašanja.

Treća komponenta preventivnog programa, „Prevencija i alternativa 2“ (PIA-2) namijenjena je učenicima 6. razreda OŠ, a uključuje dolazak policijskih službenika u osnovne škole, gdje se u jednom školskom satu provodi interaktivno predavanje o zakonskim sankcijama i štetnim posljedicama zlouporabe droga i alkohola te drugih oblika rizičnog ponašanja, posebno vandalizma i vršnjačkog nasilja.

Programom se planira obuhvatiti 2464 učenika, od toga 813 učenika 4. razreda, 819 učenika 5. razreda i 832 učenika 6. razreda osnovne škole. Grad Rijeka poduprijet će provođenje programa u ovoj školskoj godini sa 2.235,00 eura.

Gradonačelnik je donio odluku o pokroviteljstvu Dječjeg tjedna, koji je održan od 2. do 8. listopada u Rijeci.

Donesen je zaključak o predfinanciranju EU projekta a „RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama“ u školskoj godini 2023./2024., sve kako bi se, do uplate EU sredstava, osigurale plaće za pomoćnike u nastavi u riječkim osnovnim školama.

Usvojena je odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.- 2027. godine.

Na javno savjetovanje upućen je Nacrt prijedloga Odluke o donošenju stalnih mjera za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom za aglomeraciju HR RI. Jedna od predloženih mjera je i donošenje Protokola o postupanju u slučaju prekoračenja pragova obavješćivanja i upozorenja za koncentracije prizemnog ozona u Aglomeraciji HR RI, kojeg je gradonačelnik usvojio na ovom kolegiju. Ovim Protokolom uređuje se postupanje u slučaju prekoračenja pragova obavješćivanja i upozorenja za koncentracije prizemnog ozona u zraku u Aglomeraciji HR RI. Prizemni (troposferski) ozon O3 jedan je od globalnih problema današnjice jer relativno duga postojanost u atmosferi omogućuje njegov prijenos na velike udaljenosti. Treba razlikovati prizemni troposferski ozon, od stratosferskog ozona koji se nalazi u atmosferi i štiti Zemlju od štetnog sunčevog zračenja.

Utvrđen je tekst Javnog poziva za subvencioniranje troškova izrade projektne dokumentacije u projektima ugradnje obnovljenih izvora energije u obiteljskim kućama. Za provedbu Javnog poziva iz Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu osigurat će se 50.000,00 eura. Predmet ovog Javnog poziva je dodjela nepovratnih sredstava građanima grada Rijeke, za troškove izrade projektne dokumentacije (glavni projekt), a koji su ostvarili pravo na sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u okviru natječaja „Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (EnU-2/22)“. Javni poziv ostaje otvoren do 23. listopada 2023. godine.

Usvojeno je Izvješće o provedenom postupku prikupljanja zahtjeva za uvrštenje na Listu reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje te, nakon odluke o podnijetim prigovorima na privremenu listu, donesen zaključak o utvrđivanju Konačne liste reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje.

Donesen je zaključak o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju stanova neprikladnih za stanovanje u vlasništvu Grada Rijeke te o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju slobodnih poslovnih prostora (bez zakupnika) u vlasništvu i suvlasništvu Grada Rijeke.

Temeljem javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora objavljenog u lipnju sklopljen je 21 ugovor o zakupu, a poslovni prostori predani su u posjed zakupnicima.

U svrhu promidžbeno-turističkih aktivnosti dani 8.10., 1.11., te sve nedjelje i blagdani za vrijeme trajanja manifestacije Rijeka advent 2023., u razdoblju od 2. prosinca 2023. do 7. siječnja 2024. godine proglašeni su sajamskim danima na cijelom području grada Rijeke.

Donesen je zaključak o objavi Javnog poziva za utvrđivanje programa kulture od interesa za Grad Rijeku iz djelatnosti kulture, umjetnosti i transverzalnih područja za 2024. godinu. Javni poziv će biti otvoren od 13. listopada do 13. studenoga 2023. godine.

(foto: PU primorsko-goranska)