Portal Grada Rijeke predstavljen je na II. međunarodnoj konferenciji “E-Government – electronic services and e-municipality” u Sofiji.

Predstavljanje portala Grada Rijeke u SofijiPortal Grada Rijeke predstavljen je na II. međunarodnoj konferenciji “E-Government – electronic services and e-municipality” u organizaciji Instituta za javnu upravu i Europsku Integraciju, Bugarskog društva za informacijske tehnologije i IST E-MuniS Project (Electronic Municipal Information Services), održanoj pod pokroviteljstvom ministra za javnu upravu Republike Bugarske Dimitra Kalčeva 23. i 24. listopada 2003. u Sofiji.

Na završnoj konferenciji projekta iskustva implementacije E-MuniS-a predstavili su i gradovi Sofija, Skoplje, Valladolid, Tirana, Niš, Timisoara, Budimpešta. Portal Grada Rijeke i riječka iskustva u izradi portala temeljena na rezultatima projekta E-MuniS predstavio je član konzorcija, savjetnik u zavodu za informatičku djelatnost Grada Rijeke, Vlado Kon.