TD Rijeka promet d.d. postavilo je ovog ljeta prometne stupiće kod nekadašnje autobusne čekaonice linije 10. Stupići su postavljeni na prijedlog građana i uz suglasnost MO Pećine, a kako bi se pješacima omogućio siguran prolaz ovim dijelom Plumbuma.