Gradonačelnici i načelnici gradova i općina – članica Urbane aglomeracije Rijeka u Općini Klana potpisali su Sporazum o suradnji na izradi i provedbi Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka. Strategija predstavlja temelj za izbor urbanih područja koja će moći koristiti EU sredstva putem mehanizma teritorijalnih integriranih ulaganja (ITU).

Sporazum o suradnji na izradi i provedbi Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka potpisuje se s namjerom suradnje na izradi ovog dokumenta, odnosno s ciljevima definiranja zajedničkih smjerova razvoja Urbane aglomeracije Rijeka, predlaganja zajedničkih pravaca djelovanja te olakšavanja provedbe zajedničkih projekata urbanog područja.

Mogućnost uključivanja u Urbanu aglomeraciju Rijeka na svojim predstavničkim tijelima razmatralo je 13 gradova i općina, a odluke o ulasku u Urbanu aglomeraciju Rijeka donijela su predstavnička tijela 10 gradova i općina. Stoga su potpisnici Sporazuma bili gradonačelnik Grada Rijeke Vojko Obersnel, načelnik Općine Klane Matija Laginja, gradonačelnik Grada Kastva Ivica Lukanović, gradonačelnica Grada Kraljevice Nada Turina Đurić, zamjenica gradonačelnika Grada Opatije Marina Gašparić, načelnik Općine Čavle Željko Lambaša, načelnica Općine Kostrena Mirela Marunić, načelnik Općine Lovran Alan Sanković, načelnik Općine Mošćenička Draga Ratko Salamon te načelnica Općine Viškovo Sanja Udović.

Načelnik Općine Klana Laginja izrazio je zadovoljstvo što se potpis Sporazuma o izradi strategije prve hrvatske urbane aglomeracije održava upravo u Klani, izrazivši uvjerenje da će gradovi i općine potpisnici ostvariti dobru suradnju unutar aglomeracije.

Riječki gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako će netko možda reći kako gradove i općine potpisnike dijeli geografska, povijesna pa i politička različitost, no mnogo je važnije ono što ih veže.
“Povezuje nas želja da iskoristimo mogućnosti koje nam pruža politika Europske unije te da kroz dodatna sredstva stvorimo novu kvalitetu za naše građane. Potpisivanjem ugovora upravo u Klani kao jednoj od najmanjih općina – članica aglomeracije željeli smo pokazati kako u svakodnevnom životu nema velikih i malih sredina, već samo odgovornih ljudi koji prepoznaju nove prilike razvoja,” kazao je gradonačelnik Obersnel.

Podršku Urbanoj aglomeraciji Rijeka te posebice izradi Strategije kao osnovice za razvoj dao je i predsjednik Županijske skupštine Erik Fabijanić, podsjetivši kako je proteklog tjedna usvojena i Razvojna strategija PGŽ-a. Potpisivanju su prisustvovali i predsjednica Gradskoga vijeća Grada Rijeka Dorotea Pešić-Bukovac, zamjenik riječkog gradonačelnika Miroslav Matešić, pročelnik Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke Srđan Škunca, koordinatorica izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka Nataša Zrilić te predstavnici gradova i općina.

Svečanost potpisivanja Sporazuma uveličali su učenici Osnovne škole Klana Noemi  Delibegović, Gloria Gržinčić , Maxim  Samaržija, Dominik Vukelić i Tara Gajica.

Mogućnost ustrojavanja urbanih aglomeracija otvorio je novi Zakon o regionalnom razvoju te je, temeljem konačnog prijedloga obuhvata Urbane aglomeracije Rijeka koja uključuje četiri grada i šest općina, ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije krajem rujna donio Odluku o ustrojavanju Urbane aglomeracije Rijeka, kao prve i zasad jedine urbane aglomeracije u Hrvatskoj.

I prije nego što je Urbana aglomeracija Rijeka ustrojena započeo je proces izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. godine, čiju izradu, kao nositelj procesa strateškog planiranja, koordinira Grad Rijeka. Proces strateškog planiranja odvija se putem radionica na kojima sudjeluju članovi radne grupe (predstavnici svih gradova i općina u sastavu Urbane aglomeracije Rijeka). Osim radionice za članove radne grupe, održana je i serija tematskih radionica na koje su pozvani stručnjaci iz pojedinih područja, poduzetnici i predstavnici civilnog sektora. Cilj navedenih radionica bio je utvrditi popis integriranih projekata na području Urbane aglomeracije Rijeka, povezano s mogućnostima koje nudi financiranje putem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja.

Temelj radionica izrađen je Nacrt Strategije, koji je po svom sadržaju i obujmu, definiran Smjernicama za izradu strategije razvoja urbanih područja, praćenja njihove provedbe i vrednovanje koje je donijelo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sredinom rujna. Isto ministarstvo bi, prema najavama, u prosincu trebalo raspisati pozivni natječaj za korištenje sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda i Kohezijskog fonda, a putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. i Operativnog programa Učinkoviti ljudski resursi 2014.-2020. koje je Republika Hrvatska definirala u pregovorima s Europskom komisijom tijekom 2014. godine.

S obzirom na to da je Nacrt strategije tijekom 2015. godine izrađen vlastitim kapacitetima, a tako se planira i u 2016. godini, cijeli postupak izrade strateškog dokumenta nije izazvao dodatne proračunske rashode.

Izrada Strategije UA Rijeka planirana je do sredine 2016. godine, a konačni prijedlog Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. godine mora biti raspravljen na predstavničkim tijelima svih gradova i općina.

Prema Sporazumu, uspostavlja se i Koordinacija za izradu i provedbu Strategije. Koordinaciju čine predstavnici potpisnika Sporazuma iz reda gradonačelnika i načelnika odnosno njihovih zamjenika. Koordinacijom predsjedava predstavnik Grada Rijeke kao nositelj izrade Strategije.

Stručni i administrativni poslovi za potrebe izrade i provedbe Strategije, kako je navedeno u Sporazumu, obavljat će se u okvirima organizacijske strukture Grada Rijeke kao nositelja izrade Strategije. Uz navedeno, potrebno je da neovisno tijelo provede evaluacijski postupak, sukladno Smjernicama za izradu strategije razvoja urbanih područja, praćenja njihove provedbe i vrednovanje, te je Grad Rijeka angažirao Riječku razvojnu agenciju Porin da izradi propisana izvješća o evaluaciji.

Partnersko vijeće za urbano područje osniva se za potrebe pripreme i praćenja provedbe planskih dokumenta politike regionalnoga razvoja koji se donose na temelju Zakona. Članove Partnerskog vijeća za urbano područje Rijeka imenovat će gradonačelnik Grada Rijeke, kao jedinice lokalne samouprave koja je nositelj izrade strategije razvoja urbanog područja, uz prethodno pribavljeno mišljenje izvršnog tijela svih jedinica lokalne samouprave s urbanog područja.
(S.R.L.)