U svoje ime i ime građana Rijeke gradonačelnik Vojko Obersnel izrazio je sućut obitelji Aleksandra Abramova, mladića stradalog u nasilničkom napadu u središtu grada. Najavivši susret s načelnikom policijske uprave te sastanak Vijeća za prevenciju kriminaliteta, gradonačelnik je na kolegiju naglasio kako se društvo bez zajedničkog stava neće moći suprotstaviti nasilju.

Na početku kolegija, minutom šutnje odana je počast, u bezumnom činu preminulom Cresaninu Aleksandru Abramovu.
“Kao građanin Rijeke i gradonačelnik osjećam se posramljen. Ovaj nasilnički čin otvorio je čitav niz pitanja, prije svega je li Rijeka siguran grad, iako mislim da je važnije pitanje koje si moramo postaviti: gdje smo kao društvo pogriješili. Jer, kad bi se ovakvo nasilje događalo samo u Rijeci, mogao bih se složiti s pitanjem o sigurnosti u Rijeci, no to je postala praksa koja se ponavlja u svim hrvatskim i europskim gradovima,” kazao je Obersnel.

Gradonačelnik se upitao nije li greška u sustavu odgoja u obrazovanju, koje stvara krive uzore, ili možda u obitelji, gdje se nedovoljno računa vodi o odgoju djece, ili je greška u pravosudnom sustavu, evidentno neefikasnom, s predugim postupcima i s upitno adekvatnim kaznama.
“Ne bježim od svoje odgovornosti kao gradonačelnik Rijeke, ali problem nasilja u društvu neće se riješiti bez zajedničkog stava svih nas, angažiranih kao građana, roditelja, prije svega odgovornih članova društvene zajednice, koji ne smiju okretati glavu kad primijete nasilje,” kazao je Obersnel.

Strateška karta bukeStrateške karte buke cestovnog i pružnog prometa
Od 14. prosinca 2009. do 23. siječnja 2010. godine, putem četiri javna izlaganja, provest će se javna rasprava o izradi strateških karata buke cestovnog i pružnog prometa grada Rijeke, koju je u protekle dvije godine za potrebe Grada Rijeke izradila tvrtka DARH 2 iz Samobora. Nakon provedene rasprave, Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem započet će s izradom akcijskih planova za snižavanje razina buke.

Strateške karte buke prikaz su postojećih i predviđenih razina onečišćenja bukom, a prilikom njihove izrade korišten je velik broj podataka, od opterećenja cestovne mreže prometom do broja stanovnika te je, između ostaloga, napravljena i geoinformacijska (GIS) baza mreža bolnica, škola, domova, gospodarskih objekata i ostalih specifičnih namjena za potrebe izrade računalnog modela.

Alan Štimac iz tvrtke DARH 2Kako je kazao Alan Štimac iz tvrtke DARH 2, izradom strateške karte buke cestovnog prometa utvrđeno je kako je 29% posto stanovništva Rijeke izloženo štetnom utjecaju buke noću, što je niže od prosjeka europskih gradova većih od 100.000 stanovnika, gdje je između 40 i 45% stanovništva izloženo prekomjernoj buci. Riječani su puno manje izloženi štetnom utjecaju pružnog prometa, budući da samo 3% stanovništva noću izloženo prekomjernoj buci vlakova. Na temelju GIS baze raznih ustanova na području Grada, utvrđeno je koji su vrtići ili škole izloženi prekomjernim razinama buke, a karta buke dragocjen je podatak prilikom planiranja smještaja ustanova odgoja i školstva.

S obzirom na iskustvo Grada Rijeke u izradi karata buke i zaštiti okoliša, inicirat će se uključivanje Grada Rijeke u rad radne grupe za zaštitu od buke europske mrežu gradova Eurocities.

Dnevna karta za neplatiše parkiranja
Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje upućen je prijedlog Općih uvjeta o načinu naplate parkiranja na javnom parkiralištu, čije su izmjene uvjetovane odlukom Ustavnog suda prema kojoj ugovorna kazna ugovorna kazna ne može biti ugovorena za novčane obaveze, odnosno za neplaćanje parkiranja. Stoga je, kako je pojasnila direktorica Rijeka prometa Gordana Bacinger, novom odlukom koja bi trebala početi vrijedi od 1. siječnja 2010. godine uvedena dnevna karta po cijeni od 80 kuna. Vozač koji ne plati parkiranje imati će sada mogućnost da, kad dobije obavijest o kazni za parkiranje, u poslovnici Rijeka prometa plati pet sati parkiranja. Ako ne plati pet sati parkiranja, Rijeka promet će vozaču moći naplatiti dnevnu kartu po cijeni od 80 kuna.

Privremeno smanjenje iznosa nagrada uspješnim sportašima
S obzirom na smanjenje proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu kao posljedice globalne krize, gradonačelnik je Gradskom vijeću predložio da se izmjeni Odluka o nagrađivanju sportaša, sportskih radnika i sportskih udruga za ostvarena postignuća na međunarodnim i državnim, odnosno da se visina nagrada smanji za polovicu tijekom iduće godine. Pročelnik Odjela za sport i tehničku kulturu Veljko Karabaić podsjetio je kako je Grad Rijeka jedna od rijetkih jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj koja iz sredstava Proračuna vrednuje sportska dostignuća riječkih sportaša, ali i sportskih radnika.

Temeljem zaključka o financiranju projekata udruga građana prijavljenih na godišnji Natječaj Ureda Grada u 2010. godini, sa 130 tisuća kuna financirati 13 projekata riječkih udruga s područja: mladi i razvoj demokratskog građanstva, prava nacionalnih manjina, zaštita ljudskih prava, volonterstvo, Europska Unija te razvoj civilnoga društva. Natječaj se raspisuje već petu godinu za redom, a ove godine pristiglo je 43 prijedloga, od čega je 36 prijedloga zadovoljilo formalne uvjete natječaja.