Vijeća mjesnih odbora Mlaka i Potok pozivaju roditelje djece predškolskog uzrasta sa svog područja na prijavu za Doček svetog Nikole uz predstavu Ri Teatra “Vrtuljak želja” i podjelu poklona. Prijave se vrše osobnim dolaskom uz uplatu od  20,00 kn po djetetu.

Prijave se zaprimaju do 22. studenoga 2019. godine i to:

  • u tajništvu MO Mlaka, G. Duella 2/b, tel: 209-371, ponedjeljak, utorak, srijeda i petak od 9:00 – 12:00  i 14:30 -15:30 sati
  • u tajništvu MO Potok, M. Butkovića 2, tel: 211-168, četvrtak od 9:00 – 12:00 i 14:00 – 15:00 sati.