Gradonačelnik Vojko Obersnel uputio je Gradskom vijeću prijedlog drugih izmjena i dopuna proračuna Grada Rijeke. Njime se proračun za 2010. godinu povećava za 46,8 milijuna kuna i iznosi 901 milijun kuna. Riječ je samo o računovodstvenom povećanju imovine za 88,8 milijuna zbog ulaganja Rijeka sporta u sportske objekte, što znači da je proračun realno smanjen za 42 milijuna kuna.

Pojašnjavajući novu raspodjelu rashoda proračuna, riječki gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako smanjenje najvećim dijelom vezano uz otkup zemljišta, budući da je Grad zbog lošeg ekonomskog stanja i smanjenih kapitalnih prihoda morao odustati od nekih planiranih projekata. Nadalje, smanjena su sredstava za nekoliko projekata, kao što su pristupna cesta za teniske terene u Marčeljevoj dragi, dio ceste 233 i neki drugi manji projekti. Došlo je do preraspodjele sredstava osiguranih za dogradnju OŠ Srdoči, budući da nadležno ministarstvo nije provelo natječaj za izvođača radova. Tako je 10-ak milijuna kuna usmjereno na rekonstrukciju kotlovnica osnovnih škola, adaptaciju zgrade za potrebe Centra za autizam, zamjenu stolarije u OŠ Podmurvice, sanaciju okoliša OŠ Škurinje, uređenje prostora za potrebe posebnog razrednog odjela za učenike s govornim i slušnim teškoćama u OŠ Brajda te za nabavu opreme osnovnih škola.

“No, nekim smo stavkama i povećali proračun, pa smo tako za oko milijun kuna povećali sredstva za ostvarenje socijalnog programa, smatrajući da možemo odustati od projekata koji mogu čekati sljedeću ili neku drugu povoljniju godinu, no moramo voditi računa o građanima koji su suočeni sa surovom stvarnošću,” pojasnio je Obersnel.

Gradonačelnik Obersnel pojasnio je kako je Grad Rijeka kod planiranja proračuna bio u obvezi pratiti naputke Ministarstva financija, koji su predviđali rast BDP-a u 2010. godini od 0,5 posto, a pad BDP-a je već sad prešao preko 3%.
“Dodatni udar na gradski proračun predstavljale su izmjene Zakona o porezu na dohodak, kojim su povećane porezne olakšice, čime je proračun izgubio više od 20 milijuna kuna, što predstavlja oko 5 posto proračuna. Dodatni udar na porezne prihode predstavlja stalni rast nezaposlenosti – u odnosu na rujan nezaposlenost je proračun porasla za 5,2%, a u odnosu na listopad 2009. godine za 11.4%. Pali su i prihodi od poreza na promet nekretninama, zbog izmjena Zakona o spomeničkoj renti smanjeni su prihodi za milijun kuna, a na smanjenje proračuna za 17 do 20 milijuna kuna utjecala je i odluka Grada Rijeke da nastavi s antirecesijskim mjerama prema poduzetnicima,” kazao je Obersnel, napomenuvši kako procjenjuje da će kriza u 2011. godini biti teža od tekuće godine, što će se odraziti i na gradski proračun.

“Bez obzira na financijsku krizu, i ove i iduće godine Grad Rijeka će redovito izvršavati svoje obveze po pitanju otplate kredita i osiguranja plaća za proračunske korisnike, što znači da neće doći u pitanje funkcije kao što su vrtići i druge ustanove,” kazao je gradonačelnik Obersnel

Kvalitetnije ustrojena zimska služba
Usvojen je Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javno-prometnih površina na području Grada Rijeke i obavljanje javnog gradskog prijevoza putnika u zimskim uvjetima. Kako je kazala pročelnica Odjela za komunalni sustav Irena Miličević, održavanje prohodnosti cesta na području Grada Rijeke u periodu od 15. studenog 2010. do 15. ožujka 2011. godine Hrvatske ceste (za državne), Županijska uprava za ceste (za županijske i lokalne) i Rijeka promet (za nerazvrstane) povjerit će tvrtki Ceste – Rijeka, s time što je Grad Rijeka za održavanje prohodnosti nerazvrstanih cesta osigurao 965 tisuće kuna.

Zavisno od prognoze meteoroloških uvjeta i vremenskih prilika programima održavanja cesta utvrđena su četiri stupnja pripravnosti, a ustrojena su i četiri prioriteta intervencija uklanjanja snijega i poledice na cestama. U prvom prioritetu obuhvaćena je cjelokupna mreža državnih cesta kojim upravljaju Hrvatske ceste, sve županijske oko 65% lokalnih cesta kojim upravlja Županijska uprava za ceste i 6% nerazvrstanih cesta kojima u ime Grada upravlja TD Rijeka promet, s time da radovi na osiguranju prohodnosti svih cesta iz prvog prioriteta moraju se završiti u roku od 5 do 8 sati od početka intervencije.

Operativnim planom obuhvaćen je i niz drugih pojedinosti, od toga da će Prometna policija provodi pojačanu kontrolu da li za vrijeme zimskih uvjeta vozila imaju propisanu zimsku opremu preko toga što će Prometno redarstvo vršiti pojačani nadzor nad nepropisno parkiranim vozilima čije bi parkiranje ometalo odvijanje prometa i čišćenje prometnica do uspostavljanja učinkovitog sustava informiranja svih nadležnih službi i javnosti. Još jednom je istaknuta i obveza vlasnika i korisnika poslovnih i stambenih prostora da uklone snijeg s nogostupa ispred svojih objekata.

Gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako se na temelju prošlogodišnjeg iskustva, kad je u Rijeci pao veći obim snježnih padalina i kad je postala očita nedovoljna pripremljenost kako nadležnih službi tako i samih građana, odlučeno primijeniti drugačiji pristup organizaciji zimske službe.
“U slučaju većih padalina bit ćemo pripremljeniji nego prošle godine, no osim nadležnih službi moramo kao građani biti svjesni da smo obvezni čistiti snijeg na nogostupima ispred svojih kuća, odnosno koristiti zimsku opremu na svojim vozilima,” kazao je Obersnel.

Ponovno klizalište na Gatu Karoline Riječke
Grad Rijeka će i ove sezone, po sedmi put imati klizalište na Gatu Karoline Riječke, namijenjeno s jedne strane edukaciji djece osnovno školske dobi, a s druge strane rekreaciji građana. Ovogodišnje klizalište organizira tvrtka Forum ugostiteljstvo d.o.o. u vlastitom aranžmanu, dok se Grad Rijeka javlja u ulozi zakupca klizališta u jutarnjem, školskom terminu, kako bi se svim zainteresiranim učenicima osnovnih škola omogućilo besplatno klizanje sa ovlaštenim instruktorom klizanja. Kako je kazala pročelnica Ureda Grada Ksenija Linić trošak Grada bit će manji od 90 tisuća kuna.

Djeca će koristiti klizalište svakog radnog dana od 6. prosinca 2010. do 7. siječnja 2011. godine od 9 do 14 sati za vrijeme trajanja nastave u osnovnim školama, kao i za vrijeme školskih zimskih praznika. Klizalište za građane počet će radom dva dana ranije.

41. gradonačelnikov kolegij studeni 2010.

Smanjenje cijene parkiranja u garažama Bazena Kantrida i Centra Zamet
Usvojen je prijedlog Rijeka prometa da se u svrhu povećanja popunjenosti garažnih objekata u sklopu Bazena Kantrida i Centra Zamet promijene cijene parkiranja. Do sada su se prvi sat parkiranja u garažama naplaćivao 2 kune, a svaki sljedeći 5 kuna, a od sada će sat parkiranja tijekom cijelog dana stajati 2 kune. Uvedena je i mogućnost kupnje dnevne parkirne karte u iznosu od 20 kuna, a promijenit će se i cijene mjesečne karte za pravne i fizičke osobe. Kako je kazala direktorica Rijeka prometa Spomenka Mičetić, razmišlja se i mogućnosti da se na novu cestu prema OŠ Zamet postavi prepreka, odnosno da se uputi zahtjev prometnom redarstvu da pojača nadzor nad nepropisno parkiranim vozilima u toj ulici.

Kompletirana parcela za izgradnju nove bolnice
Donesen je i zaključak da Grad Rijeka otkupi 159 m² na Trsatu, čime će se kompletirati parcela za izgradnju nove bolnice na Trsatu i stvoriti uvjeti za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju sljedeće faze KBC-a. Kako je kazao pročelnik Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Srđan Škunca, Grad Rijeka do sada je otkupio oko 3.700 m², za što je izdvojeno oko 3,3 milijuna kuna i time izvršio preuzetu obvezu za rješavanje imovinsko-pravne pripreme zemljišta na kojem će biti izgrađena novi KBC.

Natječaji za nepovratne subvencije za klastere i ekološke udruge
Raspisat će se javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih subvencija subjektima malog gospodarstva iz Općeg programa mjera poticaja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke za poticanje udruživanja gospodarskih subjekata.

Također, uskoro će biti raspisan i natječaj za Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem za financiranje udruga iz područja zaštite okoliša, zaštite prirode, ekologije i održivog razvitka u 2011. godini, za što će se osigurati 150 tisuća kuna. Prihvaćena je informacija o provedenoj korporativnoj akciji Erste & Steiermärkische bank d.d. istiskivanja manjinskih dioničara putem Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. u okviru koje je Dječjem vrtiću Rijeka uplaćen neto iznos od 659.250,00 kuna. Sredstva će se koristiti za plaćanje interkalarne kamate obračunate u razdoblju korištenja kredita na povučeni dio kreditnih sredstava za kapitalne projekte Vrtića do stavljanja kredita u otplatu.