U Gradskoj vijećnici svečano je predstavljena monografija „S pogledom prema Europi“, povodom 15 godina Lektorata za makedonski jezik na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

U monografiji je dvadeset tekstova od jednakog broja autora, u kojima je prikazana povijest ovog Lektorata, njegova nastavna, znanstvena i izdavačka djelatnost, kao i njegov značaj za stranu makedonistiku. Monografija je obogaćena fotografijama i dokumentima koji bilježe važne trenutke i preciziraju uspješnu priču ovog Lektorata.

Predstavljanje monografije povodom 15 godina lektorata za makedonski jezik

Makedonski lektorat u Rijeci djeluje već 15 godina

Lektorat makedonskoga jezika pri Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci najbrojniji je lektorat makedonskoga jezika u svijetu. Djeluje od akademske 2008./2009. godine, a njegov je utemeljitelj profesor emeritus Goran Kalogjera. Za prvoga lektora makedonskoga jezika izabran je prof. dr. sc. Vasil Tocinovski, a nakon njegovoga šestogodišnjeg lektorskog angažmana na lektorsko mjesto dolazi mr. sc. Ana Azeska. Aktualna lektorica makedonskoga jezika je mr. sc. Biljana Stojanovska.

O značaju lektorata na svečanom predstavljanju govorili su prodekan za poslovne odnose i razvoj na Filozofskom fakultetu u Rijeci doc. dr. sc. Domagoj Švegar, ravnateljica Međunarodnoga seminara za makedonski jezik, književnost i kulturu Sveučilišta Sv. Ćirila i Metoda u Skopju prof. dr. sc. Vesna Mojsova Čepiševska, pročelnik Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci izv. prof. dr. sc. Dejan Durić, kao i profesor emeritus Goran Kalogjera, zaslužan za utemeljenje Lektorata za makedonski jezik u Rijeci te prof. dr. sc. Emilija Crvenkovska, ravnateljica Međunarodnoga seminara za makedonski jezik, književnost i kulturu Sveučilišta Sv. Ćirila i Metoda u Skopju u trenutku osnivanja Lektorata.

Predstavljanje monografije povodom 15 godina lektorata za makedonski jezik

Predstavljanju monografije u ime Grada Rijeke prisustvovao je zamjenik gradonačelnika Goran Palčevski

Predstavljanju monografije u ime Grada Rijeke prisustvovao je zamjenik gradonačelnika Goran Palčevski.

Lektorat provodi nastavnu, znanstvenu i izdavačku djelatnost. Nudi brojne izborne kolegije iz makedonskoga jezika, književnosti i kulture na preddiplomskom i diplomskom studiju Hrvatski jezik i književnost te na Prevoditeljskom diplomskom studiju.

Svake godine studentima i nastavnicima Filozofskoga fakulteta dodjeljuje stipendije za sudjelovanje na Ljetnoj školi za makedonski jezik, književnost i kulturu u Ohridu i na Zimskoj školi za makedonski jezik, književnost i kulturu Međunarodnoga seminara za makedonski jezik, književnost i kulturu Sveučilišta Sv. Ćirila i Metoda u Skopju.

Predstavljanje monografije povodom 15 godina lektorata za makedonski jezik

Svečanost održana u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke

Lektorat odlično surađuje s Makedonskim kulturnim društvom „Ilinden“ iz Rijeke i s makedonskim Kulturno-informativnim centrom u Zagrebu.

Petnaestogodišnji jubilej Lektorata poklapa se s još tri značajne obljetnice: 50 godina postojanja Sveučilišta u Rijeci te 25 godina postojanja Filozofskog fakulteta u Rijeci. Ove, 2023. godine, obilježava se i 10. obljetnica pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji, međunarodnoj organizaciji kojoj teži i Republika Sjeverna Makedonija.

Predstavljanje monografije organizirali su lektorat za makedonski jezik te Kulturno-informativni centar Republike Sjeverne Makedonije u Zagrebu.