Vlada Republike Hrvatske je 14. studenoga 2019. donijela Odluku o raspisivanju izbora za Predsjednika Republike Hrvatske. Za dan održavanja Izbora određena je nedjelja, 22. prosinca 2019.

Obavještavaju se birači da mogu izvršiti pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača te podnijeti zahtjev za privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta, izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju.

Birači grada Rijeke mogu izvršiti uvid u registar birača u Službi za opću upravu – Rijeka, Rijeka, Riva 10, soba 120, I kat. Informacije se mogu dobiti na telefon 354-443, 354-445 od 08,30 do 15,30 sati ili putem elektroničke pošte, e-mail adrese: opca-uprava@udu-pgz.hr, mu.rijeka@udu-pgz.hr

Birači mogu pregledati te zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača u službi za opću upravu ureda državne uprave u županiji i Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, prema mjestu svog prebivališta svakim radnim danom u radno vrijeme ureda, a u subotu 7. prosinca 2019. u vremenu od 8:00 do 14:00 sati.

Detaljnije obavijesti bit će objavljene na mrežnim stranicama nadležnih ureda.

Rok za podnošenje zahtjeva ističe u srijedu, 11. prosinca 2019.

S obzirom na mogućnost održavanja drugog kruga glasovanja, pozivaju se birači da se, prilikom podnošenja zahtjeva za privremeni upis izvan mjesta prebivališta, prethodnu registraciju, aktivnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta za prvi krug glasovanja, izjasne iza drugi krug glasovanja.

Birači, u slučaju održavanja drugog kruga glasovanja, odmah po određivanju datuma drugog kruga glasovanja, a najkasnije do 10 dana  prije dana  održavanja drugog kruga glasovanja, mogu podnijeti novi zahtjev za privremeni upis izvan mjesta prebivališta, prethodnu registraciju, aktivnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta te mogu izmijeniti ranije podneseni zahtjev ili odustati od njega.

Nadležni uredi u Republici Hrvatskoj će na dan 11. prosinca 2019. raditi sa strankama do 16:00 sati radi zaprimanja zahtjeva za privremeni upis u registar biraca izvan mjesta prebivalista, prethodnu registraciju, aktivnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta.

O radnom vremenu nadležnih ureda u slučaju održavanja drugog kruga glasovanja birači će biti naknadno obaviješteni.

I. Birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj

Birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a na dan održavanja izbora neće biti u mjestu svog prebivališta, mogu zatražiti:

a) Privremeni upis – ako žele glasovati u Republici Hrvatskoj izvan mjesta svog prebivališta.

Birači se privremeno upisuju u registar birača za mjesto gdje će se zateći na dan održavanja izbora. Zahtjev za privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta birači mogu podnijeti nadležnom uredu, neovisno o mjestu upisa u registar birača.

b) Prethodnu registraciju – ako žele glasovati u inozemstvu.

Zahtjev za prethodnu registraciju birači mogu podnijeti nadležnoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu ili nadležnom uredu u Republici Hrvatskoj.

c) Potvrdu za glasovanje izvan mjesta prebivališta – temeljem koje će moći glasovati na bilo kojem biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu.

Zahtjev za izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta birači podnose nadležnom  uredu prema mjestu  svog prebivališta.

II. Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj

Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj kako bi mogli glasovati u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj moraju se Aktivno registrirati na zahtjev ili po službenoj dužnosti.

a) Birači kojima je izdana osobna iskaznica s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske ne moraju se aktivno registrirati već će po službenoj dužnosti biti   aktivno  registrirani za  državu  i  konzularno  područje  prema  adresi prebivališta upisanoj u osobnoj iskaznici.

Birači koji će se na dan održavanja izbora nalaziti na području druge diplomatske misije ili konzularnog ureda u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj ili imaju prijavljeno prebivalištem na adresi različitoj od navedene  u  osobnoj iskaznici s inozemnom adresom, moraju podnijeti zahtjev za promjenu mjesta  aktivne registracije.

Birač koji ne promijeni mjesto aktivne registracije, moći će glasovati samo u mjestu gdje je već aktivno registriran po službenoj dužnosti  za državu i konzularno područje  prema inozemnoj adresi navedenoj u osobnoj iskaznici.

b) Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i nemaju osobnu iskaznicu s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske, moraju podnijeti zahtjev za aktivnu registraciju kako bi mogli glasovati u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj.

Zahtjev za aktivnu registraciju birači mogu podnijeti:

  • najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u nozemstvu ili
  • nadležnom uredu u Republici Hrvatskoj, ako će se na dan održavanja izbora nalaziti u Republici Hrvatskoj.

Na mrežnoj stranici Ministarstva uprave https://uprava.gov.hr dostupni su svi obrasci zahtjeva te podaci o adresama nadležnih ureda.

Svoje zahtjeve birači mogu podnijeti neposredno u nadležnom uredu, elektroničkim putem na objavljenu e-mail adresu nadležnog ureda ili  putem sustava e-Građani.

III. e -Građani

Birači koji imaju vjerodajnice i pristup sustavu e-Građani mogu podnijeti zahtjev za privremeni upis, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju te izmjene istih zahtjeva, putem sustava e-Građani.

IV. Izdavanje potvrda za glasovanje na dan održavanja izbora

Skreće se pozornost biračima koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, da samo birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i važeće osobne iskaznice ulaze u popis birača i nalazit će se na izvacima iz popisa birača koji će biti dostavljeni na biračka  mjesta.

Birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a prilikom dolaska na biračko mjesto se utvrdi da nisu upisani u izvatke iz popisa birača jer primjerice nemaju važeću osobnu iskaznicu, mogu na dan održavanja izbora ostvariti svoje pravo glasovanja s potvrdom za glasovanje koju izdaje nadležni ured u Republici Hrvatskoj prema mjestu prebivališta birača.

Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a nisu aktivno registrirani, mogu na dan održavanja izbora ostvariti svoje pravo glasovanja potvrdom koju izdaje diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske u inozemstvu.