Na sjednici održanoj u četvrtak 19. rujna, vijećnici su prihvatili izvještaj o trošenju proračunskih sredstava za prvih šest mjeseci ove godine, kao i izvješće o mjerama kojima INA d.d. Maziva Rijeka nastoji smanjiti onečišćenje zraka, koje uzrokuju njeni pogoni.

Prema prihvaćenom izvještaju, gradska je vlada proračunska sredstva utrošila uravnoteženo, točnije kako je planirano prema proračunu za prvih šest mjeseci 2002. godine, a zabilježen je i višak prihoda od deset milijuna kuna.

Gradski su vijećnici prihvatili izvješće Povjerenstva za uspostavu sustava praćenja utjecaja pogona Rafinerije INA d.d. Maziva Rijeka na onečišćenje zraka na području rafinerije za razdoblje do lipnja ove godine. Prema riječima gradonačelnika Vojka Obersnela, rafinerija je učinila pomak na smanjenju onečišćenja zraka, te je investirala u projekte kojima će nastojati poboljšati kvalitetu zraka u gradu.

Usvojena je i odluka o razrješenju starih i imenovanju novih članova Povjerenstva za suradnju Grada Rijeke sa Sveučilištem i Veleučilištem u Rijeci, pa će tako povjerenstvo ubuduće činiti Ivan Lenac, člna Poglavarstva zadužen za područje odgoja i školstva, članovi Gradskog vijeća Ana Komparić-Devčić, Nikola Matejčić i Marko Ivanović, te savjetnica gradonačelnika za razvoj Nataša Zrilić.

Odabrane su i osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete i javnih površina, i to za proširenje javne rasvjete El Mont iz Rijeke, a za uređenje zelenih površina Parkovi plus. Za održavanje poslova javne rasvjete odabrano je Elektroprimorje iz Rijeke.

Došlo je do promjene i u stranačkom sastavu Gradskog vijeća jer su Nevenka Licul-Nedoh i Ivica Pađen izašli iz 3. bloka i pridružili se Klubu PGS-a.