Grad Rijeka objavio je natječaje za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima, zatim studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke te natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima prema socijalnim kriterijima u školskoj/akademskoj godini 2018./2019.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave Natječaja, odnosno 2. studenoga 2018.

Natječajem za darovite učenike i studente dodijelit će se ukupno 63 nove stipendije.

Grad Rijeka dodjeljuje 19 stipendija za darovite učenike 3. i 4. razreda srednjih škola i 44 stipendije za darovite studente.

  • Mjesečni iznos od 850,00 kuna dodijelit će se za razdoblje od 9 mjeseci, za korisnike stipendije koji se školuju u Rijeci.
  • Mjesečni iznos od 1.100,00 kuna dodijelit će se za razdoblje od 9 mjeseci, za korisnike stipendije koji se školuju izvan Rijeke.

Temeljni kriterij za izbor korisnika stipendije je darovitost. Pristupnici natječaju za dodjelu stipendija Grada Rijeke boduju se prema uspjehu u obrazovanju, priznatim postignućima, te prema mišljenju profesora-mentora i rezultatima psihologijskog testiranja.

Prijavu na Natječaj za darovite učenike 3. i 4. razreda srednjih škola i za darovite studente pristupnik obavezno ispunjava u elektroničkom obliku na obrascu (on-line pristupnica) dostupnom na internetskoj stranici Stipendisti on-line prijava pristupnika, uz koju treba priložiti i potrebnu dokumentaciju. On-line prijava omogućuje bržu i lakšu prijavu pristupnika na Natječaj, automatizira i ubrzava postupak prikupljanja podataka, bodovanja i rangiranja pristupnika

Uvjeti i kriteriji za stjecanje prava na dodjelu stipendija darovitim učenicima srednjih škola i studentima određeni su Odlukom o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata, a čiji sastavni dio su Kriteriji za izbor korisnika stipendije Grada Rijeke.

Natječajem za dodjelu stipendija za učenike i studente prema socijalnim kriterijima dodijelit će se ukupno četrnaest stipendija i to:

  • 10 stipendija za učenike srednjih škola
  • 4 stipendije za studente

Mjesečni iznos stipendije je 850,00 kuna i dodjeljuje se za 12 mjeseci školske/akademske godine.

Broj stipendija te visinu mjesečnog iznosa stipendija za svaku školsku/akademsku godinu utvrđuje gradonačelnik Grada Rijeke na temelju Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima (Službene novine Grada Rijeke broj 8/14 i 4/1510/16), a čiji sastavni dio su Kriteriji za stjecanje prava za dodjelu stipendije.

Natječajem za dodjelu stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke u akademskoj godini dodijelit će se 4 stipendije za studente koji se obrazuju za sljedeća deficitarna zanimanja:

  • 2 stipendije – magistar/magistra logoped,
  • 2 stipendija – magistar/magistra ranog i predškolskog odgoja

Mjesečni iznos stipendije je 1.100,00 kuna i dodjeljuje se za devet mjeseci akademske godine.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije imaju učenici, odnosno redoviti studenti koji su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području grada Rijeke.

Svi ostali uvjeti, kao i kriteriji kojima pristupnici moraju udovoljavati navedeni su u uvjetima svakog pojedinog natječaja.

Grad Rijeka dodjeljuje stipendije za darovite učenike srednjih škola i studente od svog osnutka tj. od 1993. godine, a što je i danas dio strateškog cilja 3. Strategije razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014. – 2020. godine. Time Grad Rijeka potvrđuje ostvarenje jednog od svojih prioriteta – ulaganje u znanje mladih.