U srijedu, 30. svibnja Dječji vrtić Rijeka objavio je privremene rezultate upisa u pedagošku 2018./2019. godinu. Rezultati su objavljeni na oglasnim pločama svih podcentara predškolskog odgoja. Na Listu reda prvenstva moguće je do 5. lipnja podnijeti prigovor, a nakon obrade prigovora, Dječji vrtić Rijeka će konačne rezultate objaviti 19. lipnja.

Odluku o upisu djece donosi Upravno vijeće Ustanove, kojem se podnosi i prigovor. Roditelji mogu podnijeti prigovor putem Povjerenstva za provedbu upisa onog Centra predškolskog odgoja u kojem je podnesena prijava za upis djeteta.

Prigovor se dostavlja osobno ili putem elektroničke pošte na e-mail odgovarajućeg centra predškolskog odgoja.

Više o upisima na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Rijeka.