Produžuje se rok na koji su utvrđene Lista reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje i Dopunska lista reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje, za razdoblje od jedne godine, odnosno do 3. srpnja 2016. godine.

Rok važenja je produžen budući da Lista prvenstva i Dopunska lista prestaju važiti 3. srpnja 2015. godine, a velik broj kupaca s Liste prvenstva nije realizirao kupnju stana, dok kupci s Dopunske liste do sada nisu bili u mogućnosti realizirati kupnju.

Važeća lista prvenstva utvrđena je dana 3. srpnja 2013. godine. Na Listu prvenstva bilo je uvršteno 432 potencijalnih kupaca od kojih je njih 96 realiziralo kupnju stana, a 31 je brisan s Liste, te ja na Listi ostalo 305 potencijalnih kupaca. Osobama uvrštenim na navedenu Listu nuđeni su stanovi koji su izgrađeni na lokacijama POS Hostov breg i POS Donja Drenova.

S obzirom na to da je tek svaki peti potencijalni kupac realizirao kupnju stana putem Liste, a u pripremi je bio slijedeći projekt (POS Martinkovac) pokazala se potreba za formiranjem Dopunske liste prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje (u daljnjem tekstu: Dopunska lista). Stoga je proveden postupak radi utvrđivanja Dopunske liste te je 18. ožujka 2015. godine objavljena konačna Dopunska lista na koju je uvršteno 409 podnositelja zahtjeva za kupnju stana.