Grad Rijeka će u ovoj školskoj godini sufinancirati nastavak programa Policijske uprave primorsko-goranske “Zajedno više možemo” u riječkim osnovnim školama.

Radi se o programu primarne prevencije zlouporabe opojnih droga i drugih sredstava ovisnosti, vandalizma, vršnjačkog nasilja i drugih oblika rizičnog ponašanja. Program, čija je provedba započela u školskoj godini 2010./2011., namijenjen je učenicima 4., 5. i 6. razreda osnovnih škola i njihovim roditeljima.

Iako se program sastoji od pet komponenti, protekle su školske godine zbog epidemiološke situacije vezane uz pandemiju koronavirusa, provođene samo tri komponente, a to će se nastaviti u ovoj školskoj godini.

U prvoj komponenti preventivnog programa, „Mogu ako hoću 1“ (MAH-1), u trajanju od jednog školskog sata, policijski službenik kroz interaktivan pristup upoznaje učenike 4. razreda o zaštitnoj ulozi policije, štetnosti sredstava ovisnosti, droga, alkohola, nasilja te samozaštitnom ponašanju i načinima postupanja prilikom pronalaska predmeta za konzumaciju droga. Potom kroz prezentaciju učenici virtualno obilaze policijsku postaju, umjesto prijašnjeg obilaska policijske postaje.

Druga komponenta preventivnog programa, „Prevencija i alternativa 1“ (PIA-1) namijenjena je učenicima 5. razreda OŠ, a uključuje dolazak policijskih službenika u osnovne škole, gdje se u jednom školskom satu provodi interaktivna radionica i kviz znanja na teme važnosti ranog uočavanja i rješavanja problema te važnosti prevencije u području zlouporabe droga, nasija medu mladima, vandalizma i drugih oblika rizičnog ponašanja.

Treća komponenta preventivnog programa, „Prevencija i alternativa 2“ (PIA-2) namijenjena je učenicima 6. razreda OŠ, a uključuje dolazak policijskih službenika u osnovne škole, gdje se u jednom školskom satu provodi interaktivno predavanje o zakonskim sankcijama i štetnim posljedicama zlouporabe droga i alkohola te drugih oblika rizičnog ponašanja, posebno vandalizma i vršnjačkog nasilja.

Programom se u ovoj školskoj godini planira obuhvatiti 2686 učenika, od toga 855 učenika 4. razreda, 908 učenika 5. razreda i 923 učenika 6. razreda osnovne škole

Nositelj programa je Policijska uprava primorsko-goranska, a neposredni provoditelji su djelatnici Odsjeka za prevenciju. Program se provodi u uskoj suradnji s Odjelom za odgoj i školstvo i Odjelom za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke.

(foto: PU primorsko-goranska)