Nacrt prijedloga Programa za mlade Grada Rijeke za razdoblje od 2023. do 2030. godine upućen je na javno savjetovanje.

Svrha Programa je unaprjeđenje statusa mladih u Rijeci, između ostaloga, uspostavom kontinuiranog dijaloga s mladima te nastavak mjerljivog praćenja provedbe politika za mlade u Rijeci, gradu koji se može pohvaliti certifikatom „Grad za mlade“ za razdoblje od 2021. do 2024. godine, priznanjem koje se dodjeljuje gradovima koji predano rade na stvaranju uvjeta za kvalitetan život te osobni i profesionalni rast svojih mladih.

Program za mlade usmjeren je na tri razvojna stupa, i to obrazovanje i (samo)zapošljavanje mladih, dobrobit i osamostaljivanje mladih te poticanje, osnaživanje i dijalog s mladima. Provedbom 80 mjera kroz ova tri razvojna pravca dugoročno se želi unaprijediti kvalitetu obrazovanja i profesionalnog usmjeravanja mladih, ojačati opće uvjete za dobrobit i osamostaljenje mladih te osigurati poticajnu atmosferu u gradu za mlade.

Program za mlade Grada Rijeke za razdoblje od 2023. do 2030. godine na javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću uputio je gradonačelnik Marko Filipović. Nakon što se prikupe i razmotre sve primjedbe i komentari pristigli na javno savjetovanje, koje je otvoreno do 26. studenog, prijedlog Programa za mlade bit će upućen na razmatranje i usvajanje Gradskom vijeću Grada Rijeke.

26. gradonačelnikov kolegij „Ovaj Program predstavlja krovni sektorski dokument koji se odnosi na dugoročno razdoblje od osam godina. Radi se o sveobuhvatnom i dosta opsežnom programu te upućujem zahvalu svima koji su sudjelovali u procesu izrade, u prvom redu svim našim mladim sugrađanima, Odjelu za odgoj i školstvo kao koordinatoru te Udruzi Delta kao facilitatoru izrade Programa te predstavnicima brojnih institucija i udruga. Mislim da proces izrade Programa proveden na uključiv i demokratičan način“, istaknuo je gradonačelnik Filipović, pozvavši sve zainteresirane, posebice mlade ljude od 15 do 30 godina, na koje se odnosi ovaj program, da se uključe u proces savjetovanja.

Također, uz samo Savjetovanje izrađena je i posebna anketa za mlade kojoj je cilj provjeriti koliko su mladi upoznati s postojećim projektima i aktivnostima koje su im namijenjene i koliko korisnima smatraju aktivnosti planirane kroz Program za mlade.

Priprema Programa počela je krajem 2021. godine. U proces izrade bio je uključen veliki broj relevantnih dionika, od djelatnika Grada i predstavnika Primorsko-goranske županije, članova Savjeta mladih Grada Rijeke, različitih javnih institucija, civilnog i privatnog sektora, zainteresiranih građana, roditelja i, naravno, samih mladih kao ključnih dionika.

Kako je na 26. gradonačelnikovom kolegiju istaknula pročelnica Odjela za odgoj i školstvo Sanda Sušanj, Programom je definirano 15 srednjoročnih ciljeva, koji se odnose na razdoblje do 2026. godine, kao i 80 mjera i pokazatelja učinaka mjera. Naime, na polovici provedbenog razdoblja, točnije 2026. godine, planirana je revizija dokumenta kako bi se sam Program uskladio sa stvarnim stanjem i potrebama.

Pročelnica Sušanj izdvojila je novosti koje se predlažu novim Programom za mlade, u prvom redu istaknuvši formiranje Fonda za mlade, odnosno transparentno prikazivanje svih sredstava koja se iz proračuna osiguravaju za mlade. Fond za mlade ujedno će činiti sastavni dio budućih Institucionalnih operativnih planova s nadležnostima svih odjela gradske uprave uključenih u pripremu i provedbu Programa.

Fond prikazuje proračunska sredstva osigurana za mlade na godišnjoj razini, trenutno iskazana za 2021./2022. godinu u iznosu od 9.841.468,02 kuna, a koja se smatraju minimalnom polazišnom točkom za financijska ulaganja u mlade iz proračuna Grada Rijeke.

Neki od predloženih iskoraka su i osmišljavanje modela dodjele stanova u najam mladim korisnicima kroz formiranje lista stanova za mlade, kao i uvođenje Zdravstvenog odgoja i obrazovanja u zainteresirane osnovne škole Grada Rijeke

Sastavni dio Programa je i stavljanje na raspolaganje Doma mladih Rijeka aktivnostima za mlade, osmišljavanje i otvaranje Odjela za mlade u novoj zgradi Gradske knjižnice Rijeka, koja je trenutno u izgradnji u sklopu kompleksa Benčić, kao i sporazum s Filozofskim fakultetom u Rijeci o provedbi višemjesečnih mentorskih programa s mladima.

Planirano je osnivanje koordinacijskog tima Grada Rijeke zaduženog za koordinaciju rada sustava zagovaranja, kao i preoblikovanje mrežnih stranica Moja Rijeka u portal za mlade, kako bi se povećala informiranost i participacija mladih oko kulturnih i drugih sadržaja te mladi uključili u sukreiranje sadržaja.