U 2011. godini Grad Rijeka će s 7,12 milijuna kuna financirati 110 projekata i programa raznih udruga i institucija u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi, odlučeno je na kolegiju gradonačelnika. Iako nema zakonsku obvezu, Grad Rijeka već niz godina provodi javni natječaj za predlaganje programa i projekata, čijom se provedbom osiguravaju dodatne usluge iz zdravstva i socijalne skrbi građanima Rijeke.

Grad Rijeka nastavlja s potporom programima zdravstva i socijalne skrbi Kako je kazala pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Ankica Perhat, na natječaj raspisan u rujnu pristigao je 171 prijedlog projekata i programa, a izbor onih koje će se financirati s ciljem da se nastave financirati uspješni, ali i podupru neki inovativni projekti, napravilo je posebno ustrojeno povjerenstvo.

Programi i projekti podijeljeni su u 12 područja, pa se financiranjem programa i projekata osigurava socijalna i psihosocijalna zaštita niza kategorija građana (djeca i mladi, žene i obitelj, beskućnici, djeca s poteškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, teško bolesne i kronično bolesne osobe, osobe starije životne dobi te stradalnici iz rata), zatim zaštita zdravlja građana (promicanje zdravlja, zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje; prevencija ovisnosti; prevencija i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti; prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti te prevencija i suzbijanje ozljeda i invaliditeta), a podupiru se i projekti zaštite životinja.

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel izrazio je zadovoljstvo što je Grad Rijeka, unatoč poteškoćama s punjenjem proračuna, nastavio s financiranjem programa u zdravstvu i socijalnoj skrbi s oko gotovo milijun eura.
“Mnogi od programa i projekata koje podupiremo bili su prvi ili među prvima takve vrste u Hrvatskoj, a danas su postali standardni, kao što su primjerice savjetovalište za prehranu dojenčadi, savjetovalište za zlostavljanu i zanemarivanu djecu koje je postalo ustanova ili pak mobilni timovi palijativne skrbi. Radi se usluzi koja nadomješta nedostatak stacionarne skrbi – hospicija, kojeg namjeravamo ustanoviti do kraja ove ili početka sljedeće godine. Također, financiramo i sklonište za žrtve obiteljskog nasilja, ali i psihološki tretman nasilnika,” kazao je gradonačelnik Obersnel.

Pročelnica Perhat istaknula je kako sredstva osigurana ovim programom nisu sva sredstva koje je Grad Rijeka namijenio za programe zdravstva i socijalne skrbi, a neki se, ranije podupirani programi, danas financiraju iz drugih izvora. Tako je temelju natječaja za 23 programa namijenjena djeci s poteškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom osigurano oko milijuna kuna, a kad se tome pribroje sredstva za prijevoz osoba s invaliditetom, za asistente u nastavi, zatim sredstva koje je Centaroprema RE&ZIN dobila iz fondova EU te, primjerice sredstva za projekte koji su danas financirani od strane ministarstava, dolazi se do iznosa od preko 2 milijuna kuna osiguranih za osobe s invaliditetom.

45. gradonačelnikov kolegij siječanj 2011.

Kako je kazao gradonačelnik Obersnel, provođenjem ovih programa tijekom godina jačao partnerski odnos Grada i udruga, doprinijelo se razvoju civilnog sektora te je iskorišten potencijal neprofitnih organizacija, koje su na sebe preuzele dio skrbi o različitim grupama građana, što je u zapadnim zemljama uobičajena praksa. Javljanje na natječaje i provođenje programa također je dobra priprema za korištenje sredstava iz različitih izvora, kako jedini izvor financiranja ne bi bio gradski proračun.

Zamjenik gradonačelnika Željko Jovanović istaknuo je kako je tijekom godina stvorena prepoznatljivost riječkih programa u zdravstvu i socijalnoj skrbi, koji nastoje pokrivati sva područja i sve generacije, pa se tako financiraju programi od fitnessa za bebe do Sveučilišta za treću dob.

Iznosi socijalnih pomoći na istoj razini
Grad Rijeka će i u 2011. godini na razini prethodnih godina zadržati iznose za razne oblike socijalnih pomoći građanima Rijeke, pa će tako obitelji koje udovoljavaju uvjetima za podstanarinu mjesečno dobivati 750 kuna, a samci 500 kuna, s time da su na istoj razini ostali i iznosi pomoći za podmirenje troškova električne energije te smještaja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača. Dogodi li se tijekom godine poskupljenje električne energije, istaknula je pročelnica Perhat, predložit će se i povećanje socijalne pomoći. Kao i proteklih godina, obitelji koje udovoljavaju socijalnim uvjetima dobit će poklon-bon za nabavu opreme novorođenčeta, a i ove će se godine zadržati potpora u iznosu od 1.000 kn za nabavku opreme novorođenčeta za sve novorođene bebe, kojih je u Rijeci godišnje oko tisuću.

Nastavit će se s isplatom novčane pomoći za umirovljenike koji imaju mirovinu manju od 1.400 kuna. Zahtjevi umirovljenika počet će se primati u ponedjeljak, 17. siječnja. Protekle je godine zahtjev za pomoći predalo 1200 umirovljenika.