Višenamjenski trgovački centar „WTC Shopping Center Rijeka“ ukupne pokrivene površine 140.000 m², čije je otvaranje predviđeno u prvoj polovini 2006. godine, postaje stvarnost.

U to su se mogli uvjeriti brojni novinari koji su u pratnji riječkog gradonačelnika mr.sc.

Vojka Obersnela i članova Poglavarstva posjetili ovo veliko gradilište.

Voditelj projekta „WTC Shopping Center Rijeka“, Sergio Innocenti istaknuo je da će to biti jedan od najljepših, najmodernijih i najfunkcionalnijih višenamjenskih trgovačkih centara, ne samo u Hrvatskoj već i u Evropi. Za  njegovu realizaciju predviđena je investicija od približno 150 milijuna eura, a kada bude dovršen, u njemu će svoje radno mjesto naći oko 1300 osoba.

Gradnja ovako zahtjevnog objekta bila je moguća zahvaljujući ozbiljnosti investitora Policentro Rijeka d.o.o., ali i dobroj suradnji s lokalnim vlastima, prije svega gradonačelniku koji je od početka vjerovao u ovaj projekt, unatoč svim problemima koji su pratili njegovu realizaciju, naglasio je Innocenti.
Već su izgrađene tri podzemne etaže te dva kata poslovnog tornja, a upravo se gradi buduće prizemlje u kojem će se nalaziti veliki supermarketi. Gotovo 43% trgovačke površine već je prodano ili dano u višegodišnji zakup, a to se posebice odnosi na velike trgovačke površine, dok će konačno unutarnje uređenje poslovnog tornja ovisiti o budućim kupcima s kojima se još pregovara. Premda u poslovnom tornju nije predviđena stambena namjena, ima i upita za kupnju stanova u njemu, ukoliko za to bude mogućnosti, o čemu će se još razmisliti, pojasnio je Inocennti. Unutarnje uređenje će stoga ovisiti o prodaji prostora, a u tijeku su i pregovori sa talijanskim tvrtkama koje imaju ili otvaraju svoja predstavništva u Rijeci, odnosno Hrvatskoj.

Rotor i pristupna cesta WTC Shopping Center RijekaInvestitor je Policentro d.o.o. Rijeka u većinskom vlasništvu Grupacije “La Policentro S .p. A” Italija, tvrtke specijalizirane u građenju značajnih, višenamjenskih trgovačkih centara u Italiji i inozemstvu. Izvođenje radova vodi društvo Rizzani de Eccher S.p.A. (Udine – Italija) koje je putem svog hrvatskog društva Rizzani de Eccher d.o.o. posao izgradnje temelja prepustilo u podizvođenje društvu GP Krk d.d., a izvođenje građevinskih radova preuzela je Montmonataža d.d. Rok završetka je prosinac 2005., a otvaranje centra predviđeno je u prvom polugodištu 2006. godine.
Gradonačelnik Obersnel izrazio je zadovoljstvo što je nakon dugog vremena gradilište u pravom smislu riječi oživilo. Od 1995.g. kada je pokrenut ovaj projekt, bilo je sumnje u njegovu realizaciju. Na žalost, oni koji su započeli ovaj projekt su u međuvremenu od njega odustali. Jedino je Grad Rijeka uz riječku Transadriju vjerovao u njega. Ovakvom će dinamikom gradnje sve biti realizirano do 2006.g., a grad će u ovoj, pojedinačno najvećoj investiciji u gradu, dobiti nove sadržaje, kvalitetu usluga i nove standarde, i što je Budući poslovni toranj WTC Shopping Center Rijekanajvažnije u Trgovačkom centru će se zaposliti 1300 ljudi, istaknuo je Obersnel.

Učešće Grada u realizaciji projekta je u izgradnji prometnog rotora za koji je u tijeku izrada projektne dokumentacije, a čija realizacija slijedi u 2005.g. Gotova je i sva projektna dokumentacija za izgradnju tunelskih priključaka na buduću cestu D-404 čija će se gradnja poklopiti sa izgradnjom WTC Rijeka. Inače je Grad Rijeka vlasnik oko 9% tvrtke WTC Rijeka, a taj će udio sukladno ugovoru, Gradu biti isplaćen po svršetku radova.

„WTC Shopping Center Rijeka“ smješten je samo kilometar od centra Rijeke, bit će izgrađen na 8 katova (bez krovne plohe) od čega tri podzemne etaže imaju namjenu parkirališta, a preostalih 5 je poslovne namjene.
Na prve 4 etaže bit će smješteno približno oko 160 manjih ili većih trgovina kao i 9 velikih poslovnih prostora iznad 1000 m², među kojima i hipermarket površine preko 8000 m2.

Peta je etaža namijenjena sadržajima zabave i slobodnog vremena i tu je predviđeno uređenje 10 multiplex kinematografskih dvorana, restorani, fitnes, i drugi zabavni i sportski sadržaji.
Osim podzemnih parkirališta izvest će se 7 nadzemnih katova parkirališta položenih bočno od trgovačkih nivoa sa približno ukupno 64.000 m.2 parkirališta i 2150 parkirališnih mjesta za automobile.
U kompleksu je osim toga predviđen i poslovni toranj na 15 katova sa uredima, kongresnim i konferencijskim salama pogodnim za održavanje različitih manifestacija.

Do centra će se lako moći doći automobilom ili javnim prijevozom. Radi daljnjeg poboljšanja prometnica bit će izgrađena jednosmjerna cesta uokolo cijelog kompleksa koja će omogućiti brz i neometan automobilski promet i bolji prilaz na parkirališta svih etaža. Predviđeni su i ulazni i izlazni tunelski priključci na brzu cestu D-404.