Tower Center Rijeka će kroz desetak dana postaviti garažna vrata na sve etaže Towera.

Prema obavijesti uprave TC Rijeka garaže će biti otvorene samo tijekom radnog vremena Centra. Vrata se postavljaju u svrhu kvalitetnijeg i optimalnijeg upravljanja Centrom.
(M.M.)